Vi söker en vikarierande kommunikatör till Barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Vi söker en vikarierande kommunikatör till Barn- och ungdomsjour på teckenspråk

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv
https://vimeo.com/730780555/07c29662e3

Vi söker en vikarierande kommunikatör till barn- och ungdomsjour på teckenspråk på heltid med start 1 september 2022 fram till 1 september 2023.


Barn- och ungdomsjour på teckenspråk, BOUJT är en verksamhet, som startades för tre år sedan. Idén är att döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 6 – 21 år ska få möjlighet att få chatta med våra ideella volontärer, syssnare på svenskt teckenspråk eller på svenska. Varje samtal är unikt och ämnena varierar mellan allt från att prata allmänt och ge svar på frågor hur saker fungerar till att ge stöd och råd för att hantera tuffa situationer och besvärliga problem. Vi har också en frågelåda och en stödmejl. På vår hemsida kan man hitta information om kroppen, känslor och rättighete
BOUJT erbjuder också workshopen Genuskalas, som synliggör ämnen som våld, normer, privilegier, porr och samtycke. Når ut till målgruppen gör vi dessutom genom BOUJT:s hemsida, Facebook, Instagram och Snapschat.

Kolla gärna på BOUJT:s hemsida: www.boujt.se


BOUJT är en del av Sveriges Dövas Ungdomsförbunds projektverksamhet.

SDUF är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma rättigheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. SDUF bevakar och driver frågor från förskola till högskolestudier, förbundet motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. SDUF har drygt 600 medlemmar i nio lokalföreningar.

Kolla gärna på SDUF:s hemsida: www.sduf.se


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna delas mellan kommunikatören och volontärsamordnaren.
• Ansvar för jourverksamheten
• Ansvar för arbetsfördelning och schema till syssnarna (volontärerna) samt jourberedskap
• Ansvar för jourrapporterna och medvetandegöra de aktuella samtalsämnena till berörda intresseorganisationerna
• Ansvar för fortbildning till syssnarna
• Regelbunden kontakt med referensgrupper med döva och hörselskadade barn och ungdomar samt styrgruppen
• Informera till barn och ungdomar om chattiderna regelbunden och annan viktig information på BOUJT:s hemsida och social media, som BOUJT är aktiva i.
• Regelbundet samarbete med Childhood samt skriva utvärderingsrapporter till Childhood.
• Samarbete med specialskolorna och Riksgymnasium för döva och hörselskadade samt kommunala skolor där döv/hörselklasser finns. Löpande informationsbesök till dessa platser.
• Samarbete med ungdomsorganisationer med sina lokala ungdomsklubbar för döva och hörselskadade samt dövblinda samt besök till dem.
• Ansöka om ekonomiska medel och skriva ansökningar för jourens överlevnad


Kvalifikationer

• Erfarenhet av att vara döv eller hörselskadad
• Kunna svenskt teckenspråk
• Vara initiativtagande, självgående och vara flexibel
• Gärna vara kreativ och samtidigt vara strukturerad och målinriktad
• Dela och arbeta för våra värderingar och är eller blir medlem hos vårt ungdomsförbund
• Tycka om kontakter med nya människor
• Kunskap om barnrätt och ungdomsperspektiv
• Erfarenhet av att arbeta med unga
• Erfarenhet av att arbeta i projekt med processer och målstyrning
• Erfarenhet av att nätverka och bedriva påverkansarbete
• Kunskap om webbredigering och layout
• Erfarenhet av arbete med sociala medier
• Erfarenhet att hålla i presentationer
• Erfarenhet av medlemsstyrd intresseorganisation


Tjänsten är till att börja med på tre månader, 1 september 2022-1 december 2022 och kan kommas att förlängas fram till 1 september 2023. Därefter kan fortsatt förlängning eventuellt beviljas om bidrag erhålles till verksamheten.

Arbetsplatsen är på SDUF:s kontor hos SDR i Sundbyberg, Stockholm.


Rekryteringen sker löpande, skicka ditt personliga brev på svenskt teckenspråk eller på svenska samt ditt CV till ansokan@nullsduf.se senast 31 juli.


Vid frågor om tjänsten kontakta gärna oss på info@nullboujt.se

Välkommen med din ansökan!