Varje år erbjuder SDUF olika kurser på fullt teckenspråk till döva barn och ungdomar. Till exempel Engagera Dig! tillsammans med Sveriges Dövas Riksförbund, Svenska Idrottsförbundet och Västanviks folkhögskola eller en styrelseutbildning. Förutom dessa, har vi alltid varje vår en utbildningshelg för lägerledare som ska jobba på sommarläger.

Saknar du något? Kontakta oss med dina idéer och förslag på kansli@nullsduf.se !