Skrota förslaget för vardagstolkning!

Skrota förslaget för vardagstolkning!

“Det är upprörande att vi fått vänta flera år på ett nytt förslag där vår samlade expertis ignoreras och där våra önskemål helt förbises. Att inte ta bristerna i systemet på allvar och skapa hållbara och tillgängliga lösningar är oacceptabelt och inget mindre än en förolämpning mot landets alla tolkanvändare vars vardag återkommande hänger på tillgången till tolk. Vi ser inga andra alternativ än att helt skrota det aktuella förslaget och arbeta fram ett nytt som tar ett helhetsgrepp på alla de problem som finns och som sätter tolkanvändarnas behov och förutsättningar i centrum.”

Idag har  Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga Hörselskadade lämnat in sitt remissvar på promemorian ”Tolktjänst för vardagstolkning” Ds 2016:7. Vi ger ut stenhård kritik mot förslaget som innehåller absolut inte en konsekvensanalys för tolkanvändare och det finns varken lösningar på bristande jämlikhet för bedömningar som sker mellan olika landsting.

Läs hela vårt remissvar

Lämna ett svar