Turkost fokus på styrelsearbete – En kurs i Västanviks folkhögskola på 100 % teckenspråk!

Datum: 16-19 maj 2019 (torsdagskvällen är endast för resor, kursen startar på fredagsmorgonen)

Deadline för anmälan: 6 april 2019

Kursen kostar 500 kr för SDUF-medlemmar, då ingår ALLT (inkl resor!) och kursen är öppen för dig mellan ca 15-30 år gammal och det spelar ingen roll om du är nybörjare, erfaren eller kanske inte vill sitta i en styrelse eller en valberedning, men vill ändå veta mer.

Information och anmälan finns här: http://sduf.se/styrelseutbildning/

Nora i videon:
Det här är en helgkurs i samarbete med SDUF, SDR – Sveriges Dövas Riksförbund, SDI – Svenska Dövidrottsförbundet och Västanviks folkhögskola för dig som sitter i en styrelse i någon förening, ungdomsklubb eller sektion eller funderar på att göra det.

Under helgen får du verktyg i hur du kan jobba effektivare i ideellt arbete, för medlemmar och hur du gör när du är ombud i SDUF:s förbundsstämma. Samt hur man kan samarbeta mer med dövföreningen, skolan/elevrådet, andra ungdomsklubbar, lokala föreningar eller sektioner. Vad innebär det egentligen att vara ordförande, kassör, sekreterare eller valberedning? Hur fungerar ett bra styrelsearbete?

Det får du reda på här – kom med!

Nu finns information från SDUF:s valberedning om kandidat, förslag på extra stämmoordförande och extra stämmosekreterare samt motkandidatblankett inför SDUF:s extra stämma den 5-7 april på Björkö här: http://sduf.se/verksamhet/ungdomsklubbskonferens/

För frågor, kontakta direkt till SDUF:s valberedning, där Juni Sowell är sammankallare, via valberedning@nullsduf.se

Nyfiken på vad SDUF:s utbildningshelg för lägerledare 26-28 april har för program och innehåll? Kolla in i vår hemsida där vi har uppdaterat: http://sduf.se/utbildningshelg-lagerledare/

För att delta i utbildningshelgen, ansöker du som lägerledare senast 13 mars här: http://sduf.se/verksamhet/lager/jobb/

Kom igen – ansök och delta i en intensiv och rolig helg tillsammans med SDUF:s Lägergrupp där du får värdefulla verktyg som lägerledare till sommarens läger!


Klick här (PDF-fil) för att läsa SDUF:s sidor i senaste numret av Dövas Tidning. Där skriver Fannie om sin resa in i föreningslivet och det finns information och anmälan till ungdomsklubbskonferens, styrelseutbildning och sommarläger, även som lägerledare samt ”Bli medlem i SDUF!”.

Trevlig läsning!

PS. Gamla nummer finns att läsa här: http://sduf.se/filarkiv/ung-sidor/

Kallelse till SDUF:s extra förbundsstämma

SDUF:s extra förbundsstämma sker under vår ungdomsklubbskonferens på Björkö, Göteborg den 5-7 april 2019. Den extra stämman kommer att bara behandla en fråga: fyllnadsval efter att vår styrelseledamot Hedvig Hulth Ljungkvist har avgått ur SDUF-styrelsen.


Program, detaljer, anmälan och allt runt ungdomsklubbskonferenshelgen finns här: http://sduf.se/verksamhet/ungdomsklubbskonferens/ . Ungdomsklubbarnas representanter blir ombud och har rätt att rösta under extra stämman. De deltar i övriga helgen som vanligt.


Extra stämman beräknas inte ta så lång tid med sin enda punkt, så övrig helgen är som vanligt med SDUF:s ungdomsklubbskonferens med temat ”Vägen till framgång”. Deadline för anmälan är 4 mars!


Frågor om fyllnadsvalet? Kontakta SDUF:s valberedning, där Juni Sowell är sammankallande, valberedning@nullsduf.se

INFORMATION från SDUF:s arbetsutskott:

Ni har säkert sett att vi innan jul hade annonserat ut för ny generalsekreterare. Under tiden påbörjade vi processen med rekryteringen. Det dök upp problem vilket medförde att vi fick avbryta rekryteringen. Problemet har sin grund i ekonomiska förutsättningar och hur vi kan klara oss med att anställa ny personal. Budgetförslaget för 2019 hade godkänts vid förbundsstämman i november. Detta innebär att vi inte kan göra större ändringar i budgeten.

Vi i AU arbetar vidare för att hitta en bra lösning. Så fort har hittat en lösning kommer vi påbörja en ny process med att annonsera ut för en generalsekreterare. Detta pågår fram tills vi hittar en generalsekreterare, tills vidare löser vi detta internt med styrelsen och kansliet. Vi hoppas att vi snart hitta en lösning.

Vi kommer informera er om något nytt händer. Om ni har frågor eller funderingar så kan ni skicka ett mejl till au@nullsduf.se.

SDUFs nyhetsbrev januari 2019

Nora: Hej! Vi har haft vår första styrelsemöte med nya styrelsen. Vi har gått igenom verksamhetsplan och kolla så att vi följer efter den. Vi ser till att motioner och propostionerna är uppdaterade. Nästa!

Mathilde: Nu kör vi igång med skolturne! Vi åker runt olika platser i Sverige och besöker skolor. Vi berättar om SDUFs aktiviteter plus läger framöver och träffa er ungdomar! Nästa.

Viktor: Hej! Ja, vi har diskuterat om att fördela represantationer även arbetsgrupper till exempel Järvaveckan, Dövas dag och förbundsstämma. Nästa.

Fannie: SDUF ska sätta igång med intranät och uppdatering av hemsidan i våren. Nästa!

Pia: BOUJT! Vi vill ta hand om ungdomar och barn så vi har diskuterat om hur vi kan göra så att BOUJT håller kvar lång tid framöver.

Stine: Lägergruppen har många olika spännande läger, anmäl dig! I mars ska vi ha möte för att rekrytera lägerledare plus deltagare. Anmäl dig och ansök! Plus NUL 2020 arbetsgrupp ska arrangera här i Sverige. Vart? Det får vi veta senare, följ våra sociala medier!

Vad är SDUF för något?

SDUF ordnar läger för alla barn, tonåringar och äldre ungdomar. Inte bara det, utan också viktiga, billiga kurser om allt möjligt.

Som medlem får man hem Dövas Tidning och man blir en del av kampen för döva och hörselskadade barn och ungdomars rättigheter, t ex rätt till teckenspråk i samhället, i skolan, ja överallt.

Med ett medlemskap i SDUF stöttar man SDUF:s verksamhet och arbete för en bra framtid för döva och hörselskadade barn och ungdomar. Väldigt viktigt och värdefullt!

Bli medlem 2019 du också och bli en del av SDUF!

https://medlem.sdr.org/