Uppdatering: Förlängd deadline från 1 oktober till 16 november 2017!

WFDYS ska ha barnläger för 9-12 år för hela världen under våren 2018!

Plats och datum: Buenos Aires i Argentina, 8-14 april 2018 plus några extra resdagar för svenska deltagare och 1 svensk ledare.

Kostnad: 350 euro per person plus flyg.

Sista anmälan till SDUF är 1 oktober 2017 (nu förlängd till 16 november 2017), så ni hinner fundera och eventuellt ansöka fonder. Tips om fonder finns här: http://sduf.se/ansoka-till-fonder-och-stiftelser/

Anmälan: http://sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/

Lägrets Facebook-sida: 4th WFDYS Children Camp – 2018

Funderingar eller frågor? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se

Kom med på en spännande resa dit! PS – detta är preliminärt, SDUF spikar sin verksamhet och budget för 2018 100% i höst, och då informerar vi mer.

Hej!

Jag heter Carolina och arbetar som projektledare i projektet barn-och ungdomsjour på teckenspråk. Vi söker nu två medlemmar som vill delta i styrgruppen, styrgruppen ska bestå av ägarna till projektet och det är SDUF, dvs ni medlemmar och så två representanter från styrelsen skall vara med i gruppen. Syftet med styrgruppen är att ägarna till projektet ska ha insyn i arbetet och ha möjlighet till att diskutera hur vi kan föra arbetet framåt.

Vi kommer att träffas några gånger under året, ungefär tre till fyra gånger, för att följa upp vårt arbete samt för att diskutera projektet. Vi ordnar resa och logi.

Skicka in anmälan senast den 16 juli till carolina@nullsduf.se

Översättning från svenska till teckenspråk

NingAB har avtal med Försäkringskassan gällande översättning från svenska till teckenspråk. Det innebär du har rätt att få brev som försäkringskassan skickar till dig översatta till teckenspråk.

När du får ett brev från Försäkringskassan gällande ett ärende så finns det alltid kontaktuppgifter till handläggaren som skickat brevet. Det är din handläggare som är ansvarig för ärendet. Om du vill ha brevet som du fått från Försäkringskassan översatt till teckenspråk så ska du kontakta din handläggare och säga det.

Då kommer din handläggare att skicka brevet till oss på NingAB och vi översätter brevet till teckenspråk. När vi har översatt brevet så skickar vi filmen till din handläggare som skickar den till dig.

Vi vill förtydliga att våra översättare bara får ta del av källtexten i brevet. Det innebär att översättaren/aktören inte ser vem brevet ska till. Så snart filmen är färdig och skickad till handläggaren så raderar vi all information kopplad till översättningen. Brevet strimlas, tar bort översättningen och raderar filmen.

Alla på NingAB har tystnadsplikt!

 

Översättning från teckenspråk till svenska

NingAB har avtal med Försäkringskassan gällande översättning från teckenspråk till svenska. Det innebär att du kan spela in en film och skicka till Försäkringskassan t.ex. om det är något du undrar över eller om du vill överklaga ett beslut som Försäkringskassan tagit.

Din film kommer då att skickas till oss för översättning till svensk text vilken Försäkringskassan sedan får.

Alla på NingAB har tystnadsplikt!

 

Avtal gällande översättning

Avtalen om översättning från teckenspråk till svenska samt från svenska till teckenspråk t.o.m. december 2017.

Om Försäkringskassan därefter på nytt kommer att upphandla tjänsten eller ej vet vi inte.

Vi vill därför uppmana dig att använda den här tjänsten om du behöver. På så sätt får Försäkringskassan se att det finns ett behov av översättning mellan språken och då borde chansen för en ny upphandling av tjänsten öka.

 

Den här gången visar vi glimtar från SDUF:s viktigaste verksamhet: Läger och Stadskampen bland annat.

 

 

I årtal har SDUF ordnat olika typer av läger för barn, juniorer och ungdomar. Den har filmen ger en tillbakablick på olika läger som SDUF har ordnat under 2015 och 2016. Senast stod SDUF som värd för EUDY ungdomsläger 2016.

Lägren tillhör SDUFs hjärtefrågor där nya kontakter knyts ihop, många härliga minne bildas och nätverk utvidgas. SDUF välkomnar alla målgrupper oavsett bakgrund – huvudsaken är att alla använder teckenspråk under lägertiden.

SDUF har redan deltagit i det första lägret 2017 som ordnades av WFDYS – World Federation of the Deaf Youth Section i Australien och vi ser fram emot fler läger som kommer att ske under sommaren 2017!

SDUF säljer 50-årsboken om dövungdomshistoria i Jönköping 21-23 april

SDUF säljer 50-årsjubileumsboken om dövungdomshistoria på plats i Jönköping nu i helgen 21-23 april!

SDUF är där i VDF:s lokal i centrala Jönköping för SDUF:s ungdomsklubbskonferens. Ni som bor nära eller i Jönköping och som vill passa på att köpa ett eget exemplar av boken, är välkomna dit under helgen fredag till söndag! Boken kostar 399 kr och du kan betala på plats, med kontanter, Swish eller bankgiro.

Vill du veta mer om boken eller onlinebeställa med postleverans – gå in här på länken: http://sduf.se/50-arsboken/

Välkomna och vi ses i Jönköping!

Vätterbygdens Dövas Förenings lokal, adress: Norra Strandgatan 42, Jönköping
Information om ungdomsklubbskonferenshelgen 21-23 april inkl program: http://sduf.se/verksamhet/dokumentbank/

Vi söker nu en projektledare till vårt Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk projekt! Är du intresserad av att vara med och påverka och utveckla vårt spännande projekt så är DU välkommen med din ansökan! Läs hela jobbannonsen här nedan:

Om organisationen

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till högskolestudier, vi motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. Vi har drygt 900 medlemmar i nio lokalföreningar.

Om projektet

“Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk” är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden. Projektet har som mål att skapa en jourverksamhet på teckenspråk som senare kan bedrivas i någon annans regi. Någon som har förutsättningar att skapa en stabil och långsiktig stödverksamhet.

Vi har länge arbetat med att skapa en tillgänglig jourverksamhet för alla unga döva och hörselskadade, eftersom vi har märkt att det råder en stor brist i det stöd som samhället erbjuder döva och hörselskadade barn och ungdomar. Det finns i dagsläget inget barn- och ungdomsjour som erbjuder stöd på teckenspråk utanför skolan eller ordinarie arbetstider.

Målgruppen för projektet är de som kan tänkas ha behov av ett barn och ungdomsjour på teckenspråk. Vi har initialt riktat in oss på barn och unga mellan 7 och 21 år. Inom specialskolan för döva och hörselskadade barn finns i dagsläget ca 550 barn och unga. Det finns även barn och unga som tillhör målgruppen som inte är inskrivna i specialskolan, det är dock svårt att säga hur stor gruppen är då ingen samlad information finns att tillgå.

Om tjänsten

Vi söker nu en projektledare till vårt projekt. Som projektledare kommer du ha ett övergripande ansvar för projektet och projektgruppen. Detta innebär att du ska tillsammans med två projektmedarbetare ansvara för projektets löpande arbete med att utveckla och utforma opinionsbildande arbeta för vår målgrupps rättigheter till tillgänglighet för alla barn och unga i den här målgruppen. Du har även ansvar för att driva projektet framåt, att konkretisera och implementera projektplanen samt att följa upp de mål som satts för projektet. Du ska vara driven och självgående i ditt arbete samtidigt som du är uthållig och engagerad när du arbetar strukturerat. God samarbetsförmåga och hög integritet är givna egenskaper hos dig som söker. Du arbetsleds av Sveriges Dövas Ungdomsförbunds generalsekreterare samt har projektets styrgrupp med representanter från olika organisationer bland annat vår samarbetspartner Unizon som bollplank och stöd i ditt arbete.

För att jobba som projektledare hos oss krävs att du

 • har egen erfarenhet av att vara döv eller hörselskadad
 • kan svenskt teckenspråk
 • har erfarenhet av ideell sektor (företrädelsevis från organisationer som jobbar med funktionalitet och/eller unga)
 • är initiativtagande och självgående
 • delar och arbetar för våra värderingar och är eller blir medlem hos vårt ungdomsförbund.
 • gillar kontakter med nya människor
 • är stresstålig och van att arbeta under press samt är tålmodig och lugn

Meriterande

Det är dessutom meriterande om du har någon eller flera av dessa kompetenser eller erfarenheter:

 • kunskap om barnrätt och ungdomsperspektiv
 • har gått socionomutbildning eller är nyexaminerad
 • erfarenhet av att arrangera och hålla utbildningar i någon form av jour.
 • erfarenhet av att arbeta i projekt med processer och målstyrning
 • erfarenhet av att nätverka och bedriva påverkansarbete
 • kunskap om webb och sociala medier
 • har arbetat med utbildning via webb
 • erfarenhet av att arbeta med unga
 • erfarenhet av att arbeta nära medlemmar i en medlemsorganisation
 • har kunskap eller har viljan att lära om målgruppen och viss förståelse för barnrätt och barnkonventionen (olika myndigheter, ha en förståelse för regelverk och system).

Eftersom vi är en ungdomsorganisation välkomnar vi särskilt unga sökanden.

Mer information

Placeringsort: Sundbyberg, Stockholm

Tillträde: enligt överenskommelse

Omfattning: heltid.

Anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal KFO ideella organisationer-Unionen.

Rekryteringen sker löpande, skicka ditt personliga brev och CV till ansokan@nullsduf.se senast 10 maj.

För frågor om tjänsten kontakta generalsekreteraren Alexandra Polivanchuk alexandra@nullsduf.se eller Skype: AlexandraSDUF (teckenspråk).

Välkommen med din ansökan!

Läs hela vår jobbannons här: Projektledare till BOUJT

Vår jobbannons i Wordformat kan du ladda ner här: Projektledare till BOUJT