Läs hela remissvaret i pdf fil: läroplan förskola remissvar

SDR och Sveriges Dövas Ungdomsförbund lämnar synpunkter i ett gemensamt remissvar. SDR arbetar för dövas och teckenspråkigas mänskliga och demokratiska rättigheter, samt driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats. SDUF är ett ungdomsförbund som strävar efter att döva och hörselskadade barn och ungdomar får samma möjligheter som alla andra ute i samhället.

Sammanfattning 
SDR och SDUF ställer sig i helhet bakom förslaget till den reviderade läroplanen för förskolan. Vi anser att Skolverket har lyckats med uppdraget att revidera läroplanen med bättre disposition, enklare språk och få den mer kompatibel med följande läroplaner för kommande skolformer. Vi är mycket positiva till att svenskt teckenspråk uppmärksammas och betonas för döva, barn med hörselnedsättning samt andra som har behov av det. Med följd av detta, anser vi också att några tillägg behöver göras i del 1, bland annat i Förståelse och medmänsklighet, Kommunikation och skapande och Hälsa, välbefinnande samt hållbar utveckling, för att fullt ut stötta döva barns rätt till svenskt teckenspråk, men även också deras rätt till bland annat kulturell identitet. Förskolan bör också i sitt uppdrag inkludera kännedom och förståelse om just döva och teckenspråk.

Del 1:
Förståelse och medmänsklighet
Vi styrker förslaget med ett yrkande på ett tillägg i texten. I denna del fokuserar läroplanen på att ge barn i förskolan möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke, samt främja en förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald. Fokus är också i utbildningen att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. De nationella minoriteterna språk och kultur lyfts särskilt upp. Vi yrkar på att svenskt teckenspråk också lyfts upp i texten. Svenskt teckenspråk betonas i språklagen som förskolan vill hörsamma angående de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Svenskt teckenspråk är också sen år 1981 ett officiellt språk i Sverige vilket borde stärka anledningen till att utbildningen i förskolan ska ge alla barn en förutsättning att få kännedom om döva och det svenska teckenspråket. För att kunna verka i ett samhälle präglat av mångfald är det av ytterst betydelse att ha kännedom om sin egen plats i samhällets mångfald. Mångfald handlar inte bara om förståelse för
språk och kulturer från andra länder eller minoritetsgrupper, utan också om olika personers olika förutsättningar att kunna delta i samhället. För döva barn handlar det speciellt om att utbildningen få möjligheter att veta och känna till sina förutsättningar – sin kulturella och teckenspråkiga bakgrund som utgångspunkt för delaktighet i samhällets mångfald.

Kommunikation och skapande
Vi styrker förslaget att betona döva och andra barns rätt till svenskt teckenspråk för att främja sin språkutveckling med några ytterligare kommentarer. Det är utmärkt att det svenska teckenspråket uppmärksammas. Vi anser dock att det finns delar i innehållet i denna del som behöver ha ett tydligare definitionskrav på språkmiljö som minimerar risken för feltolkningar. I delen står det att Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. I
många fall tolkar huvudmän att det räcker med en personlig resurs som, i bästa fall, kan svenskt teckenspråk till ett dövt barn som placeras i förskolor med hörande barn. Vi vill betona att språkutveckling främjas endast delvis när en enskild vuxen pratar svenskt teckenspråk till ett barn. En viktig del av språkutvecklingen är att barn sinsemellan kommunicerar med varandra för att pröva sig fram, förklara, instruera, diskutera och leka. Vilket för oss betonar vikten av att döva och andra barn som av olika skäl har rätt till svenskt teckenspråk måste få möjlighet att kunna interagera med varandra och vara i en teckenspråksmiljö som främjar deras språkutveckling. Det är också en viktig hörnsten för döva barn som får möjlighet och förutsättning att utveckla en kulturell identitet kring hur det är att vara döv och teckenspråkig. På samma sätt som CODA-barn 1 eller syskon till döva barn som verkar i den döva kulturen och teckenspråket. Det är viktigt för dessa barns välbefinnande att kunna socialisera med varandra på svenskt teckenspråk på samma sätt som andra barn socialiserar med varandra i att prata svenska.

Hälsa, välbefinnande samt hållbar utveckling
Vi styrker förslaget på denna del med några kommentarer kring det sista stycket. Enligt ett av era uppdrag är att värna om mångfalden, vilket för oss innebär att döva barn måste få möjlighet att få och utveckla sitt eget kulturarv, bland annat dövas och teckenspråkets historia, som skulle ge dem en bättre förståelse om sig själva. Det är därför extra viktigt för förskolan att föra döva barns kulturarv vidare genom att ha vuxna döva förebilder för att kunna ge dem verktyg att förstå och lära sig sociala koder för deras egna välbefinnande i en hörande omvärld. Döva har en egen kultur så det uppstår naturligt med egna sociala koder med ett visuellt språk som teckenspråk, till exempel skiljer det sig i turtagningsprocess, påkallande av uppmärksamhet och diskussionsformat bland annat. Därför är det av vikt med döva vuxna förebilder som då har möjligheten att förklara och berika barnens liv i dövkulturen genom det svenska teckenspråket. På så sätt säkerställer förskolan att alla döva barn får rätt till en meningsfull utveckling lika mycket som alla andra barn i samhället. När det gäller inkludering och barnens framtid behöver vi tillsammans ha en förtydligad utveckling mot ett alltmer inkluderande förskolesystem där alla döva barn samt CODA och teckenspråkiga barn oavsett bakgrund som behöver träffas och umgås i enlighet med Salamancadeklarationen. Med dessa förutsättningar kan kommunerna skapa en hållbar framtid för döva barn.

1 CODA: Children of deaf adults. Hörande barn som har döva föräldrar vilket för många barn innebär att växa upp i två olika kulturer och språk.


En svensk grupp på ca 4 deltagare och 1 svensk ledare kommer att åka till Tesáre, Slovakien för årets EUDY Junior Camp. Lägrets tema blir ”Identity of the Deaf” (Dövidentitet) och där får man träffa andra döva ungdomar i åldern 13-17 år från hela Europa och man får uppleva nya språk, kulturer och vänner.

Det kostar 350 euro per deltagare exkl. flyg, mer detaljerad information och preliminärt program finns här: http://sduf.se/vara-lager/ eller i lägrets hemsida: jrcamp.sakmn.sk/ , där även bilder och filmer finns.

Häng med på en veckas resa till Slovakien! Anmäl dig senast 7 mars 2018 här: http://sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/

Funderingar eller frågor? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se


Anmäl dig till ett stort spännande europeiskt läger för 18-30 år! Sist skedde EUDY Youth Camp i Leksand, Sverige, 2016 – nu är det Rumäniens tur för 2018. Du får tillfälle att träffa andra döva ungdomar från hela Europa, uppleva deras olika kulturer, språk och erfarenheter.

Antal deltagare: 5 st från varje europeiskt land, även Sverige
Datum: 6-15 juli 2018
Plats: Dunavătu de Jos i Tulcea och Mamaia, Rumänien
Tema: With Sign Language I can!

Anmälan senast 11 april (förlängd!) 2018 härhttp://sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/

Mer detaljerad info om lägret inkl preliminärt program finns på SDUF:s hemsida: http://sduf.se/vara-lager/

Lägrets hemsida: https://eyc2018.wixsite.com/romania

Frågor eller funderingar? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se


Vill du få resa bort en vecka i sommar med en stor grupp andra svenska döva ungdomar och några svenska ledare till Finland, se hur länge du kan sitta i en bastu, få smaka på finsk mat samt uppleva roliga kvällar där olika nordiskt land står värd varje kväll? Träffa ännu fler döva ungdomar, gamla och nya vänner från hela Norden?

Häng då med till Nordiskt Juniorsläger i Punkaharju i Finland den 9-14 juli 2018!

Anmäl dig senast 15 april 2018 (förlängd!) här: http://sduf.se/vara-lager/

Mer detaljerad information om alla läger finns här: http://sduf.se/vara-lager/

Funderingar eller frågor? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se

SDUF kör något nytt – ett spelläger för första gången!

Du som är mellan 13-17 år kan delta och prova massor olika spel under lägret. T ex sällskapsspel, TV-spel, datorspel, retro-spel…. du får testa dina spelkunskaper och får besöka spännande platser. Nu är det preliminära programmet E-sport centrum, kanske Tekniska Museet eller se hur spel tillverkas, kanske klurig skattjakt utomhus eller Gokart. Mer spikat program kommer sen. Och självklart en spelturnering hela natten den sista kvällen. Orkar du – och vinner du?

Datum och plats: 1-5 augusti 2018 i Spelens Hus i Malmö. Häng med och anmäl dig senast 1 maj (förlängd) här: http://sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/

Mer detaljerad info om alla läger finns här: http://sduf.se/vara-lager/

Frågor eller funderingar? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se

Ansök och sommarjobba som lägerledare hos SDUF i sommar 2018! Deadline 7 mars 2018.

SDUF kommer ha dessa läger som behöver lägerledare:
– Barnläger för 6-12 år i Västanviks folkhögskola i Leksand, 24-30 juni, ca 6-7 ledare
– Spelläger för 13-17 år i Spelens Hus i Malmö, 1-5 augusti, ca 3-4 ledare
– Nordiskt Juniorsläger för 13-17 år i Finland, 9-15 juli, ca 2-3 ledare
– EUDY Junior Camp för 13-17 år i Slovakien, 21-29 juli, 1 gruppledare
– Nordiskt Ungdomsläger för 18-30 år i Danmark, 5-11 augusti, 1 gruppledare

Som ledare ska du vara minst 18 år gammal, fullt teckenspråkig och kunna delta i vår obligatoriska utbildningshelg den 27-29 april i Örebro. Samt självklart tycka det är roligt att jobba med barn och ungdomar! Tips – som praktikant kan du vara från 16 år gammal.

För mer information om hur du ansöker, titta på videon eller klick här: http://sduf.se/verksamhet/lager/jobb/

Mer detaljerad information om varje läger finns här: http://sduf.se/vara-lager/

DEADLINE för ansökan: 7 mars 2018 – tveka inte att ansöka!

Det är dags för SDUF:s Ungdomsklubbskonferens 2018 med temat DÖVKULTUR.

Kom med och se och diskutera vad Dövkultur är. T ex Poetry Slam, teater, Visual Vernacular… Ni får också tillfälle att träffa SDUF:s valberedning samt SDUFs projekt BOUJT och diskutera med dem – och få chansen att träffa andra ungdomsklubbar.

Plats och datum: I Uppsalas Dövas Hus den 20-22 april 2018.

Intresserad? Anmäl dig via din lokala ungdomsklubb senast 19 mars. Om du har egna idéer eller önskemål om vad vi ska ta upp angående temat Dövkultur under ungdomsklubbskonferensen – kontakta oss!

För mer detaljerad information i både text och teckenspråk: http://sduf.se/verksamhet/ungdomsklubbskonferens/

Kom med!

Nu finns programmet ute för den obligatoriska utbildningshelgen 27-29 april 2018 i Örebro för alla som ska jobba som SDUF-lägerledare i sommar.
 

 

SDUFs utbildningshelg den 27-29 april i Örebro – för dig som vill jobba som lägerledare.

Vad tas upp? Under utbildningshelgen kommer det att tas upp trygg miljö på läger med Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk, HLR och Första Hjälpen, NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, teckenspråksmiljön på läger, genomgång av Krishanteringsplanen, konflikthantering/ledarskap – och planeringstid för alla lägerledare för respektive läger. Om kvällarna finns det gott om tid för mysig samvaro.

Du ansöker som lägerledare senast 7 mars och får då delta i utbildningshelgen, länk för jobbansökan: http://sduf.se/verksamhet/lager/jobb/

Frågor? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se

Vi ses där i Örebro!

Dags igen för BARNLÄGER för 6-12 år I Västanviks folkhögskola!

Kolla filmen från Barnläger 2017 för att se vad man gjorde då! Visst kommer du/ditt barn med på Barnläger 2018?

Datum: 24-30 juni 2018
Antal: ca 25 deltagare och ca 7 ledare
Ålder: 6-12 år
Plats: Västanviks folkhögskola, Leksand
Kostnad: 2500 kr per deltagare

Anmäl dig eller ditt barn senast 7 mars 2018 här: http://sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/

För mer detaljerad information om alla våra läger, gå in här: http://sduf.se/vara-lager/

Funderingar eller frågor? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se!