Hej alla!
Hoppas ni har haft en bra sommar så här långt. Här kommer lite information från styrelsen.
Ni såg kanske vår annons gällande den lediga vikarietjänsten för vår GS som ska vara tjänstledig.
Nu har vi beslutat att inte tillsätta någon, utan lösa tjänsten internt under dessa fyra månader augusti-december.

Har ni frågor angående detta, ta kontakt med styrelsen.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till högskolestudier, vi motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. Vi har runt 900 medlemmar i åtta lokalföreningar.

Tycker du att teckenspråk och engagemang för döva barn och ungdomar är viktigt och spännande?Sugen på att prova på hur det är att vara en generalsekreterare?

Om tjänsten

Då vår generalsekreterare är tjänstledig söker vi en vikarie som kan hjälpa oss driva organisationen tillsammans med förbundsstyrelsen och övriga anställda på kontoret mellan augusti till december 2018.

Kanske blir det du?

Du får fördela, genomföra förbundsstämma samt följa upp arbetet på kontoret med stöd från arbetsledaren i förbundsstyrelsen. Du kommer arbeta med stötta förbundsstyrelsen med underlag, information och närvara vid olika representationer. Du kommer även ha den möjligheten att åka till European Youth Worker tillsammans med en styrelsemedlem till Österrike under hösten. Tjänsten kan anpassas efter din kompetens och dina intressen.

Om dig

Vi ser gärna att du har tidigare suttit med i styrelse och tagit del av styrelsearbete, har erfarenhet av att följa en verksamhetsplan, har lätt för att ta kontakt med människor. Du kan påbörja saker på egen hand, har lätt för att samarbeta med andra, kan arbeta efter mål och leverera som till exempel att ta fram underlag, information och genomföra evenemang tillsammans med andra medarbetare i kansliet. Du kan hjälpa medarbetare att skapa en helhetsblick, planera och prioritera. Du är bekväm att skriva svenska och talar flytande teckenspråk. Stor hänsyn tas till din personliga lämplighet.

Om ansökan

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under fyra månader mellan 13 augusti och 31 december med möjlighet till förlängning upp till ett år. Placeringsort är på Sveriges Dövas Ungdomsförbunds kansli i Sundbyberg, Stockholm. Vi följer kollektivavtal mellan KFO och Unionen.

Tillträde: Omgående

Omfattning; Heltid

Rekryteringen sker löpande, skicka ditt personliga brev och CV till ansokan@nullsduf.se senast 22 juli.

För frågor om tjänsten kontakta förbundets vice ordförande och arbetsledare Stine Venseth på stine@nullsduf.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Se hela ansökan i pdf: Annons vikarietjänst generalsekreterare

Kallelse till SDUF:s förbundsstämma 2018!
Varmt välkomna till SDUF:s förbundsstämma som är organisationens högsta beslutande organ och stämman kommer ske på Stockeboda Gård, mellan Simrishamn och Gärsnäs den 26 – 28 oktober. Varje ungdomsklubb har rätt att utse röstberättigad ombud. 
 
Bifogat finner du hela kallelsen samt all praktisk information och motion mall:
Handlingar
Handlingar till förbundsstämman skickas ut senast fyra veckor före förbundsstämman till ungdomsklubbar samt till de övriga deltagare som så önskar. Utskicket sker via e-post. 
 
Anmälan av röstberättigat ombud

Anmälan av röstberättigat ombud ska vara kansliet tillhanda senast 12 september. Anmälan görs via http://sduf.se/om-sduf/forbundsstamma-2018/  

Tillgänglighet 
Hela förbundsstämman är på fullt svenskt teckenspråk. Är du i behov av dövblinds- och/eller taltolkar, kontakta oss så hjälper vi dig. 
Vi ber också er att vara fri från starka dofter, exempelvis parfymer och nötter. 
 
Andra viktiga datum att tänka på. 
  • Motioner skickas till kansli@nullsduf.se senast 22 augusti 
  • Förslag till Utmärkelsen skickas till kansli@nullsduf.se senast 22 augusti. 
  • Kandidatnomineringar skickas till valberedning@nullsduf.se senast 12 september. 

Pressmeddelande 2018-06-29

Inkludera vår kompetens!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund organiserar ca 900 medlemmar i hela Sverige och arbetar för att döva och hörselskadade barn och ungdomar ska få samma möjligheter som alla andra ute i samhället – god utbildning, samhällsinsatser på sina egna villkor och ingång till arbetsmarknaden. SDUF bedriver för närvarande två projekt:

Arvsfondsprojektet Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk vars syfte är att driva en webbaserad jourverksamhet dit barn och ungdomar kan vända sig om de är i behov av stöd. Projektet arbetar även för att döva och hörselskadade barn och ungdomar ska vara medvetna om sina rättigheter och för att samhället ska ta sitt ansvar genom att erbjuda döv- och teckenspråkskompetens i alla instanser som rör barn och ungdomar.

Sedan tre år tillbaka ett annat arvsfondsprojekt om arbetsmarknaden VI SKA MED tillsammans med Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom där projektet samlar statistik, informerar om rättigheterna i arbetsmarknaden för målgrupperna samt verkar opinionsbildande för att sätta våra problem och frågor synliga i agendan.

Ungdomsförbundet tillsammans med dessa två projekt kommer att arbeta i Almedalen under hashtaggen #inkluderavårkompetens och uppmärksamma att det måste bli slut med falska samråd, brutna löften och att använda vår kompetens i direkta frågor som rör oss döva och hörselskadade.

Det gemensamma målet är att efter Almedalen ska beslutsfattare och makthavarna arbeta direkt med oss när det handlar om våra frågor – rätten till svenskt teckenspråk i alla livets områden ska aldrig prioriteras bort. Bristen på kompetens löses genom att inkludera vår kompetens!

Kontaktpersoner:

Alexandra Polivanchuk, SDUF generalsekreterare
E-post: alexandra@nullsduf.se
SMS: 073-745 39 69

Carolina Ekström, BOUJT projektledare
E-post: carolina@nullboujt.se
SMS: 070-948 23 87

Mia Modig, VI SKA MED projektledare
E-post: mia@nullviskamed.se
SMS: 073-509 29 65

Se hela pressmeddelandet i pdf: Inkludera vår kompetens!

2018-06-29

Öppet brev till Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Regeringen slänger tolkmiljoner i sjön

Onsdagen den 20 juni beslutade regeringen att lägga 45 miljoner kronor på ett havererat system för tolktjänst.
Efter åratal av löften om reformer valde regeringen att ignorera kritiken från tolkanvändarna och köra över de organisationer som representerar döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.
Och vad värre är: Regeringen går ut i media och hävdar att denna konservering av ett misslyckat system innebär en reell förbättring. Man hävdar, mot bättre vetande, att detta ger hörselskadade, döva och personer med dövblindhet en starkare position på arbetsmarknaden.

Vi häpnar inför arrogansen. Dagens system för tolktjänst är krångligt, med många olika huvudmän. Det är problematiskt för såväl tolkanvändare som beställare och utförare. Vi som företräder tolkanvändarna har därför under lång tid varit tydliga med att tolktjänsten behöver vara sammanhållen under ett statligt huvudmannaskap. Vi har förespråkat ett sammanhållet system, med en ingång för tolkanvändaren, oavsett vem som har betalningsansvar. Det skulle förenkla för den enskilde, samtidigt som det skulle minska samhällets kostnader för administration.

Det nuvarande tolktjänstsystemet innebär dessutom att arbetsgivaren måste stå för huvudparten av tolkkostnaderna för sina anställda. Det är en utgift som många arbetsgivare inte har möjlighet att ta på sig. Följden är att tolkanvändare blir mindre attraktiva som arbetskraft och får svårare att göra karriär. Många får svårt att få arbete som de är kvalificerade för eller att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Situationen förvärras ytterligare av att landstingens/regionernas tolkcentraler har möjlighet att snäva in tillgången till tolk och styra till vilken typ av arbetsuppgifter tolktimmarna används.
2(2). Den satsning som regeringen har beslutat om kommer inte att ändra på detta. Tvärtom ”belönas” nu landsting/regioner med ytterligare 45 miljoner kronor – och dessutom utan tydliga direktiv om utvärdering.

Regeringen har gett Myndigheten för Delaktighet (MFD) i uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet. Men det går inte att informera bort brister i ett system som inte fungerar.
För oss är det uppenbart att inga av dessa åtgärder kommer att leda till bättre villkor och långsiktig trygghet för arbetstagare som behöver tolk. Regeringen slänger tolkmiljonerna i sjön.
Vi har framfört våra synpunkter till Socialdepartementet vid upprepade tillfällen. Vi har varit tydliga, vi har varit konstruktiva. Även när satsningen på arbetslivstolkning presenterades i budgetpropositionen ifjol, utan någon verklig plan eller tanke bakom, bidrog vi med konkreta, positiva förslag. Vi såg att det effektivaste sättet att använda pengarna skulle vara att lägga dem på en försöksverksamhet i några landsting/ regioner eller via Arbetsförmedlingen. Syftet skulle vara att ta reda på hur behovet av arbetslivstolkning ser ut för att därefter reformera hela tolktjänsten och skapa en ändamålsenlig och betydligt effektivare tolktjänst.

Men så blev det inte. Trots att vi utlovats ett möte med Arbetsmarknads-departementet i augusti för att specifikt diskutera utformningen av satsningen, valde regeringen att fatta beslut i frågan redan den 20 juni – utan att förankra med oss.

Vi kräver nu en förklaring av dig, Lena Hallengren: Har ni i regeringen inga ambitioner att faktiskt förbättra tolktjänsten? Har ni ingen respekt för tolkanvändarnas åsikter? Förklara hur ett extra statsbidrag till landsting och regioner ger döva, hörselskadade och personer med dövblindhet större möjligheter på arbetsmarknaden, nu och i framtiden?

Vänliga hälsningar

Laith Foad Fathulla, förbundsordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)

Åsa Henningsson, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Jonathan Elebjörk Wahlström, ordförande Unga Hörselskadade (UH)

Amanda Lindberg, förbundsordförande Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Sophie Toomväli-Petersson förbundsordförande Dövblind Ungdom (DBU)

Jan Höglund, förbundsordförande Riksförbundet DHB

Generalsekreterare vikarietjänst

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till högskolestudier, vi motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. Vi har runt 900 medlemmar i åtta lokalföreningar.

Tycker du att teckenspråk och engagemang för döva barn och ungdomar är viktigt?
Sugen på att prova på hur det är att vara en generalsekreterare?

Om tjänsten

Då vår generalsekreterare är tjänstledig söker vi en vikarie under en fyra månaders tid. Den vikarierande generalsekreteraren ska under denna period driva organisationen tillsammans med förbundsstyrelsen och övriga anställda på kontoret.

Kanske blir det du?

Du får fördela, genomföra samt följa upp arbetet på kontoret med stöd från arbetsledare. Bevaka omvärlden, sköta kontakter med myndigheter och andra organisationer samt kommunicera förbundets frågor utåt i samhället och till våra medlemmar.
Tjänsten kan även anpassas efter din kompetens och dina intressen. Tjänsten innebär en del resor, kvälls- och helgarbete.

Om dig

Vi ser gärna att du har erfarenhet från ideella organisationer och ideellt engagemang. Du har en god initiativ- och samarbetsförmåga och klarar av att arbeta både självständigt och mål- och resultatinriktat. Du har goda språkkunskaper och uttrycker dig väl i både svenskt teckenspråk och skriven svenska samt har baskunskaper i såväl s.k. internationellt tecken samt skriven engelska. Stor hänsyn tas till din personliga lämplighet.

Om ansökan

Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under fyra månader mellan 13 augusti och 31 december. Placeringsort är på Sveriges Dövas Ungdomsförbunds kansli i Sundbyberg, Stockholm. Vi följer kollektivavtal mellan KFO och Unionen.

Rekryteringen sker löpande, skicka ditt personliga brev och CV till ansokan@nullsduf.se senast 1 juli.

För frågor om tjänsten kontakta förbundets vice ordförande och arbetsledare Stine Venseth på stine@nullsduf.se.
Välkommen med din ansökan!

Uttalande om tjänstledighet

Information till våra medlemmar! Vår generalsekreterare Alexandra Polivanchuk ska vara tjänstledig under fyra månader från augusti. Vi önskar henne lycka till! Inom kort kommer en annons för vikarietjänsten att utlysas. Spännande! Kanske det blir just du som ansöker? Mer information kommer snart.

Med vänliga hälsningar SDUF-styrelsen och kansliet.

2018-06-13

Utredningen som ska göra en översyn av skolmyndigheterna har i måndags lagt fram sitt betänkande. I betänkandet föreslås att med anledning av att förslaget om att nuvarande tre av fyra skolmyndigheter – Skolverket, Skolinspektionen och SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) slås ihop till en enda skolmyndighet ska specialskolorna ha kommunalt huvudmannaskapsansvar istället för statligt som det är nu. Utredningen lägger också fram ett alternativt förslag gällande specialskolorna – att bilda en egen statlig myndighet för specialskolorna.

Vi, Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund, motsätter oss kraftigt förslaget om att lägga specialskolorna på kommunala huvudmän. Vi befarar att om förslaget går genom kommer det ge oerhörda negativa konsekvenser för den teckenspråkiga miljön på specialskolorna och därmed äventyra döva barns möjligheter till likvärdig utbildning.

Den otydliga utbildningskedjan för döva barn riskerar bli ännu otydligare med kommunalt ansvar. Vi ser det på förskolorna som kommunerna ansvarar för där teckenspråkiga alternativ har minskat markant samt varierar mycket i hur de säkerställer en teckenspråkig miljö. Vi ser den skrämmande utvecklingen i Danmark och Norge där flera skolor för döva barn har lagts ner efter att kommunerna tagit över ansvaret. Där Danmark har fått kritik av människorättsorganisationer för döva elevers bristande tillgång till teckenspråk.

Vårt arbete strävar alltid efter en nationell samordning för oss döva teckenspråkiga medborgare. Vi kämpar för en nationell samordning för döva barns rätt att få teckenspråk. Vi kämpar för en nationell tolktjänst. Vi kämpar för en nationell samordning för äldreomsorg till äldre döva. Vi kämpar för våra rättigheter varje dag eftersom vi ser att kommuner och regioner inte klarar av att tillmötesgå dem. Därför eftersträvar vi i vårt arbete att ha samlad enhetlig kompetens för den lilla gruppen som döva är och som sträcker sig över kommun- och regiongränserna.

Förslaget om kommunalt huvudmannaskap för specialskolorna går tvärtemot vår strävan. Vi befarar splittring och försämrade möjligheter för döva elever precis som vi har sett för döva förskolebarn, döva användare av tolktjänster och för äldre döva som behöver äldreomsorg.

Därför säger vi ett bestämt och absolut nej till förslaget att flytta över huvudmannaskapsansvaret för specialskolorna till kommunerna! Däremot ger vi vårt stöd till förslaget om att bilda en egen statlig myndighet för specialskolorna som vi anser kan stärka döva elevers förutsättningar till fullgod teckenspråkig skolmiljö och möjlighet till likvärdig utbildning.

Ett absolut ja till en egen statlig myndighet för specialskolorna!

Se hela pressmeddelande + i pdf: PM Nej till kommunalt ansvar för specialskolor

Se hela pressmeddelande i word: PM Nej till kommunalt ansvar för specialskolor

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Laith Fathulla, förbundsordförande

E-post: laith@nullsduf.se 
SMS: 073-527 35 75Alexandra Polivanchuk, generalsekreterare 

E-post: alexandra@nullsduf.se 
SMS: 073-745 39 69

Sveriges Dövas Riksförbund
Åsa Henningsson, förbundsordförande

E-post: asa.henningsson@nullsdr.org
SMS: 073-508 69 30

Tobias Palmkvist, intressepolitisk strateg
E-post: tobias.palmkvist@nullsdr.org
SMS: 070-717 70 87