Bli eller var medlem i SDUF även för 2020!


SDUF ordnar läger för alla barn, tonåringar och äldre ungdomar. Inte bara det, utan också viktiga kurser, prisvärda om allt möjligt.


Som medlem får man hem Dövas Tidning och man blir en del av kampen för döva och hörselskadade barn och ungdomars rättigheter, t ex rätt till teckenspråk i samhället, i skolan, ja överallt.


Med ett medlemskap i SDUF stöttar man SDUF:s verksamhet och arbete för en bra framtid för döva och hörselskadade barn och ungdomar. Väldigt viktigt och värdefullt!


Bli medlem 2020 du också och bli en del av SDUF!


http://sduf.se/bli-engagerad/bli-medlem/

SDUF har ordnat läger för barn och ungdomar i åldersgrupperna 6-12 år, 13-17 år och 18-30 år flera årtionden tillbaka och de är alltid lika uppskattade! Som lägerledare ger du barnen och ungdomarna på lägren minnen och upplevelser för livet och det blir ofta en intensiv och väldigt rolig vecka. Du blir en del av SDUF:s hjärta – lägerverksamheten. Du är viktig!

Välkommen att ansöka hos oss som lägerledare senast 12 mars 2020 här!

Vilka läger kan du jobba som praktikant, ledare, föreståndare eller gruppledare? De är:

Barnläger för 6-12 år i Solhem, Björkö, Göteborg, 22-28 juni (21 juni planeringsdag)
Nordiskt Juniorsläger för 13-17 år, Island, 13-18 juli
EUDY Junior Camp för 13-17 år, Österrike, 24 juli-1 aug (svenska gruppen träffas 23 juli)
Nordiskt Ungdomsläger för 18-30 år, Säfsen, 2-8 aug (planeringsdag 1 aug)
Ridweekend för 18-30 år, Örebro, 13-16 aug

Äntligen nu öppnar vi anmälan för sommarläger 2020! Du hittar all info här: http://sduf.se/vara-lager-2/ eller för att gå direkt till anmälan: http://sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/

För flera av lägren är det först till kvarn-anmälan som gäller. Deadline: 12 mars 2020. Vi har dessa läger 2020:

Barnläger i Solhem, Björkö, Göteborg, 22-28 juni, 6-12 år
Nordiskt Juniorsläger, Island, 13-18 juli, 13-17 år
EUDY Junior Camp, Österrike, 24 juli-1 aug, 13-17 år (svenska gruppen träffas 23 juli)
EUDY Youth Camp, Turkiet, 3-12 juli, 18-30 år
Ridweekend, Örebro, 13-16 aug, 18-30 år
Nordiskt Ungdomsläger, Säfsen, 2-8 aug, 18-30 år

Frågor? Tveka inte att kontakta oss i Lägergruppen: lager@nullsduf.se

Nya styrelsen 2019-2020, från vänster: Niclas Mauritzson, Fannie Borgman, Pia Johnsson-Sederholm, ordförande Juni Sowell, Abdi Mohamed och Jessica Madan. Saknas: Jonny Dufvenberg

Efter förbundsstämman 8-10 november 2019; här är SDUF:s nya styrelse 2019-2020 som nås via styrelse@nullsduf.se


Juni Sowell – ordförande
Pia Johnsson-Sederholm – vice ordförande
Abdi Mohamed – ekonomiansvarig
Fannie Borgman
Jessica Madan
Jonny Dufvenberg
Niclas Mauritzson

Och SDUF:s nya valberedning för 2019-2020 som nås via valberedning@nullsduf.se:

Alexandra Polivanchuk – sammankallande
Nora Duggan
Rebecca Jonsson
Nikolaj Kirkegaard – suppleant

Sveriges Dövas Ungdomsförbund väljer Tolkcentralerna i Sverige för årets Handbojor med motivering till deras fortsatta brist på tillgänglighet och bidragande till utanförskap

för tiotusentals döva och hörselskadade enbart för den egna ekonomiska vinningen. De har misslyckats att möta behovet trots det politiska ansvaret som de bär.

Tolkcentralerna i Sverige har fått i uppdrag att utföra vardagstolkning enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. Trots nationellt beslut är förutsättningarna olika beroende på var tolkanvändare bor i landet. Detta eftersom inte alla tolkcentraler har samma tolkning av vad som innefattas i deras uppdrag och inte heller har alla tolkcentraler liknande prioriteringar – prioriteringar ser olika ut och beredskapstolkningen ser olika ut beroende på var i landet.

Läs hela vårt öppet brev här: Uttalande Handbojor 2019

Anmälan för NUL – Nordiskt Ungdomsläger 2-8 augusti 2020 i Säfsen, Sverige är ÖPPEN! 

Skynda dig och skicka din anmälan till:
Norge:  helene@nulldoveforbundet.no
Danmark: ms@nullddu.dk
Finland: juha.Vahtera@nullkuurojenliitto.fi
Island: heiddis@nulldeaf.is
Sverige: via hemsidan: http://sduf.se/nul-2020/

Deadline när? 12 mars 2020

Deltagaravgift: 3500 SEK (4500 SEK efter deadlinen 12 mars, om det fortfarande finns platser kvar!)

Facebook-event: NUL 2020 i Sverige

Frågor? Kontakta ditt land eller nul@nullsduf.se

Vad väntar du på?