Vi söker en projektledare och en opinionsbildare till vårt Arbetsmarknadsprojekt – VI SKA MED och kommer tillsätta upp till 170 % fördelat på två personer. Vi ser gärna en blandning på kompetens och erfarenhet. Du behöver alltså inte uppfylla alla kompetenser och egenskaper själv.

För att jobba som projektledare eller opinionsbildare hos oss ser vi gärna att du:

 • Delar och arbetar för våra värderingar och är eller blir medlem hos något av våra ungdomsförbund.
 • Har erfarenhet av ideell sektor (företrädelsevis från organisationer som jobbar med funktionalitet och/eller unga)
 • Är initiativtagande och självgående
 • Har kunskap eller har viljan att lära om målgrupperna och viss förståelse för arbetsmarknadspolitiska landskapet (olika myndigheter, regelverk och system)
 • Kan uttrycka dig i skrift
 • Gillar kontakter med nya människor
 • Är stresstålig samt är tålmodig och lugn

Meriterande

Det är dessutom meriterande om du har någon eller flera av dessa kompetenser eller erfarenheter:

 • Svenskt teckenspråk
 • Kunskap om projektledning
 • Kunskap om Arvsfondsprojekt
 • Kunskap om arbetsrätt och arbetsmarknadsfrågor
 • Erfarenhet av att arrangera
 • Erfarenhet av att arbeta i projekt med processer och målstyrning
 • Erfarenhet av att nätverka och bedriva påverkansarbete
 • Erfarenhet av att arbeta mot press
 • Erfarenhet av att arbeta mot beslutsfattare
 • Erfarenhet av att skapa engagemang i sociala medier
 • Erfarenhet av att arbeta med unga
 • Erfarenhet av att arbeta nära medlemmar i en medlemsorganisation

Personliga egenskaper

Vi ska skapa ett bra team och värdesätter olikheter inom personalstyrkan samt lägger stor vikt vid dina kompetenser och personliga egenskaper. Du är socialt kompetent och har erfarenhet av att möta olika människor från olika sektorer och sammanhang. Du är orädd för egna initiativ och har en vilja att ta eget ansvar, du ska ha god samarbetsförmåga samt vara självgående. Du får gärna vara kreativ dock ska du vara strukturerad och målinriktad.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och eftersom vi är både unga förbund och organisationer välkomnar vi särskilt unga sökanden.

Om tjänsterna

Projektledarens huvudsakliga uppgift i projektet kommer att leda projektet och arbetsleda projektets två projektmedarbetare på kansliet i Rissne.

Du arbetsleds av Unga hörselskadades samt Sveriges Dövas Ungdomsförbunds generalsekreterare samt har projektets styrgrupp med representanter från alla tre organisationerna/förbunden som bollplank och stöd i ditt arbete.

Du kommer tillsammans med ungdomsförbunden/organisationerna och dina medarbetare utveckla och utforma projektets tredje och sista år, det innebär att arbeta för våra målgruppers rättigheter på arbetsmarknaden men också att utarbeta hur vi kan ta vara på all den kunskap som finns i projektet så den lever vidare efter projektets slut. I tjänsten ingår ansvar för projektets löpande arbete och att des mål uppfylls. Detta innebär samordning, planering, genomförande och utvärdering. Tjänsten innebär stort eget ansvar och möjlighet att påverka ditt och projektets riktning.

Opinionsbildarens huvudsakliga uppgift är att ta fram och implementera en påverkansplan för projektet. Ditt jobb är att ta vara på all den kunskap som finns i projektet och i organisationerna och använda den för att skapa opinion om arbetsmarknadsfrågor och tillgänglighet. Det är också din uppgift att tillsammans med kommunikatören öka synligheten för projektet och skapa större genomslag i projektets sociala kanaler.

Om organisationerna

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom organiserar barn och unga som är döva, har en hörselskada eller dövblindhet. Vi är tre separata organisationer men vi samarbetar i en rad olika frågor på olika sätt. Vi har till stor del en gemensam målgrupp, tillsammans har vi ungefär 1500 medlemmar och många av dem är med i två eller tre av organisationerna.

Om projektet

Många ur våra målgrupper saknar kunskap om sina rättigheter på arbetsmarknaden, till exempel om rätten till arbetshjälpmedel eller hur reglerna för arbetslivstolkning ser ut. Hos arbetsgivare ser vi också en stor brist på kunskap och kompetens om teckenspråk, tolkning och arbetshjälpmedel.

“Vi ska med” är ett treårigt projekt finansierat av Arvsfonden som startades december 2015 och avslutas november 2018. Projektet har som mål att öka förutsättningarna för unga döva, unga som har en hörselskada och unga som har dövblindhet på arbetsmarknaden. För att nå målet kommer projektet att arbeta med att öka kunskapen om sina rättigheter hos målgruppen genom workshops, möten och utbildningar, dels att sprida information om de lagar och regler som finns och bedriva påverkansarbete i arbetsmarknadsfrågor för våra målgrupper.

Mer information

Placeringsort: Sundbyberg, Stockholm

Tillträde: Omgående.

Omfattning: Vi kommer att tillsätta 170 % fördelat på två personer.

Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal mellan KFO och Unionen samt projektets tjänstereglemente.

Rekryteringen sker löpande, skicka ditt personliga brev och CV till alexandra@nullsduf.se senast 10 september.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt:

Alexandra Polivanchuk, Generalsekreterare Sveriges Dövas Ungdomsförbund alexandra@nullsduf.se eller Skype: AlexandraSDUF (teckenspråk)

Elin Sundling, Generalsekreterare Unga Hörselskadade elin.sundling@uh.se 

Ladda ned annonsen i PDF

Ladda ned annonsen i Word

Europeiska Dövas Ungdomsförbund (EUDY) letar efter nya styrelsemedlemmar.

Ni kan kolla för mer information i denna video (internationellt teckenspråk): https://vimeo.com/228380973

En meriterande/kompetens lista att sitta med i styrelsen finner ni i den här länken (i engelska): https://drive.google.com/…/0B4EDeDAXV0JEWGpXUHFVelVBcU0/view

Har du det som krävs eller råkar du känna till någon som lär vara intresserad att sitta med i EUDYs styrelse? Tveka inte att kontakta EUDYs valberedning via election@nulleudy.info.

Uppdatering: Förlängd deadline från 1 oktober till 16 november 2017!

WFDYS ska ha barnläger för 9-12 år för hela världen under våren 2018!

Plats och datum: Buenos Aires i Argentina, 8-14 april 2018 plus några extra resdagar för svenska deltagare och 1 svensk ledare.

Kostnad: 350 euro per person plus flyg.

Sista anmälan till SDUF är 1 oktober 2017 (nu förlängd till 16 november 2017), så ni hinner fundera och eventuellt ansöka fonder. Tips om fonder finns här: http://sduf.se/ansoka-till-fonder-och-stiftelser/

Anmälan: http://sduf.se/verksamhet/lager/anmalan/

Lägrets Facebook-sida: 4th WFDYS Children Camp – 2018

Funderingar eller frågor? Kontakta Lägergruppen på lager@nullsduf.se

Kom med på en spännande resa dit! PS – detta är preliminärt, SDUF spikar sin verksamhet och budget för 2018 100% i höst, och då informerar vi mer.

Hej!

Jag heter Carolina och arbetar som projektledare i projektet barn-och ungdomsjour på teckenspråk. Vi söker nu två medlemmar som vill delta i styrgruppen, styrgruppen ska bestå av ägarna till projektet och det är SDUF, dvs ni medlemmar och så två representanter från styrelsen skall vara med i gruppen. Syftet med styrgruppen är att ägarna till projektet ska ha insyn i arbetet och ha möjlighet till att diskutera hur vi kan föra arbetet framåt.

Vi kommer att träffas några gånger under året, ungefär tre till fyra gånger, för att följa upp vårt arbete samt för att diskutera projektet. Vi ordnar resa och logi.

Skicka in anmälan senast den 16 juli till carolina@nullsduf.se

Översättning från svenska till teckenspråk

NingAB har avtal med Försäkringskassan gällande översättning från svenska till teckenspråk. Det innebär du har rätt att få brev som försäkringskassan skickar till dig översatta till teckenspråk.

När du får ett brev från Försäkringskassan gällande ett ärende så finns det alltid kontaktuppgifter till handläggaren som skickat brevet. Det är din handläggare som är ansvarig för ärendet. Om du vill ha brevet som du fått från Försäkringskassan översatt till teckenspråk så ska du kontakta din handläggare och säga det.

Då kommer din handläggare att skicka brevet till oss på NingAB och vi översätter brevet till teckenspråk. När vi har översatt brevet så skickar vi filmen till din handläggare som skickar den till dig.

Vi vill förtydliga att våra översättare bara får ta del av källtexten i brevet. Det innebär att översättaren/aktören inte ser vem brevet ska till. Så snart filmen är färdig och skickad till handläggaren så raderar vi all information kopplad till översättningen. Brevet strimlas, tar bort översättningen och raderar filmen.

Alla på NingAB har tystnadsplikt!

 

Översättning från teckenspråk till svenska

NingAB har avtal med Försäkringskassan gällande översättning från teckenspråk till svenska. Det innebär att du kan spela in en film och skicka till Försäkringskassan t.ex. om det är något du undrar över eller om du vill överklaga ett beslut som Försäkringskassan tagit.

Din film kommer då att skickas till oss för översättning till svensk text vilken Försäkringskassan sedan får.

Alla på NingAB har tystnadsplikt!

 

Avtal gällande översättning

Avtalen om översättning från teckenspråk till svenska samt från svenska till teckenspråk t.o.m. december 2017.

Om Försäkringskassan därefter på nytt kommer att upphandla tjänsten eller ej vet vi inte.

Vi vill därför uppmana dig att använda den här tjänsten om du behöver. På så sätt får Försäkringskassan se att det finns ett behov av översättning mellan språken och då borde chansen för en ny upphandling av tjänsten öka.

 

Den här gången visar vi glimtar från SDUF:s viktigaste verksamhet: Läger och Stadskampen bland annat.

 

 

I årtal har SDUF ordnat olika typer av läger för barn, juniorer och ungdomar. Den har filmen ger en tillbakablick på olika läger som SDUF har ordnat under 2015 och 2016. Senast stod SDUF som värd för EUDY ungdomsläger 2016.

Lägren tillhör SDUFs hjärtefrågor där nya kontakter knyts ihop, många härliga minne bildas och nätverk utvidgas. SDUF välkomnar alla målgrupper oavsett bakgrund – huvudsaken är att alla använder teckenspråk under lägertiden.

SDUF har redan deltagit i det första lägret 2017 som ordnades av WFDYS – World Federation of the Deaf Youth Section i Australien och vi ser fram emot fler läger som kommer att ske under sommaren 2017!