Nya styrelsemedlemmar

Efter den extra förbundsstämman i lördags så har SDUF fått in två nya styrelsemedlemmar.

David Farkas – ersätter Charlotta Digerstam fram till förbundsstämman 2014
Mia Modig – ersätter Ellinor Persson fram till förbundsstämman 2015

NyaSTyrelsen

Uttalande från extra förbundsstämma

 Till Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

I anledning av Expressens artiklar från 30 november, 1 december och 2 december om de sexuella trakasserierna inom två av Sveriges dövskolor, Manillaskolan och Birgittaskolan, så vill vi i Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) ta upp några punkter med er:

I er uttalande berättar ni: «Vi kvalitetssäkrar samtliga skolors planer mot kränkande behandling och barnkonventionen genomsyrar verksamheten. Planerna ska säkerställa att alla elever ska veta vilka rättigheter de har och var de kan vända sig om de upplever att de utsätts för kränkande behandling».
SDUF vill att dessa planer ska tydliggöras och att det vidare ska tas med i er handlingsplan. Vi vill också att ni arbetar för att det ska finnas teckenspråkskunniga personer i sociala sammanhang i skolarna. Det ska finnas teckenspråkiga kontaktpersoner i alla skolor och elevvårdsteam.

Vidare säger Greger Bååth; «Som en extra åtgärd har jag gett vår internrevision i uppdrag att granska hur skolorna arbetar för lika behandling utifrån ett barnrättsperspektiv, skollagen och diskrimineringslagen».

Enligt barnkonventionen, och speciellt artikel 25 «varje barn har rätt till social trygghet», ska alla barn känna en trygghet i vem de ska kontakta om det förkommer orättvis eller fel behandling. Vi kräver därför att ni arbetar för att det ska uppföras i varje och en skolas handlingsplan om att det ska vara teckenspråkskunniga personer i alla sociala sammanhang i skolarna. Det är för att elever ska lättare vända sig till någon om de upplever någon form av kränkande behandling. Döva och hörselskadade elever har rätt på teckenspråkiga kontaktpersoner i alla skolor och i elevvårdsteam, eleverna ska få tillgång till att diskutera känsliga frågor med flera vuxna på sitt eget språk.

Ni har anmält er till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen, SDUF vill ifrågasätta varför denna anmälan kom efter att oberoende myndighet, polisen, lade ner polisutredningen? Och varför blev denna anmälande offentliggjord efter att Expressens artiklar kom i dagens ljus?
SDUF vill vara klar på att det ska göras en utredning med en gång om ett barn säger något illavarslande. Vi kräver att SPSM i framtiden ska begära en utredning direkt när liknande fall som det nu Expressen har tagit upp uppkommer. Och vi vill i den anledning också veta om det finns någon form för beredskap inom SPSM, som kvalitetssäkrar att en utredning kommer på plats så fort som möjligt i dessa fall?
I Expressens artiklar beskrivs sexuella trakasserier i två av dövskolorna som ni var medvetna om. Vi vet det har hänt andra saker inom andra dövskolor i Sverige; det har förkommet olika form av våld mellan lärare och elever. Och det förkommer också ovanligt mycket prat om sex, både mellan eleverna och mellan vuxna inför eleverna i skolarna. Det här skall ni också vara medvetna om. Vuxna ska inte prata om sex på fel sätt inför barn, och våld ska inte förkomma.

Eftersom det nu har kommit upplysningar som visar att ni inte har hanterat barnens larm på ett bra och rätt sätt kräver SDUF att ni nu garanterar en utredning, även en extern utredning, och att ni ska göra en omstrukturering i alla Sveriges Dövskolor, till exempel revidera och följa upp alla likabehandlingsplaner i dövskolorna. Vi i SDUF vill också att ni i SPSM går ut med en offentlig ursäkt på teckenspråk till alla berörda i denna sak.

 

Vi önskar oss ett svar omedelbart.
Sverige Dövas Ungdomsförbund
7 december 2013

Torsdagsaktionen fortsätter!

Imorse stod Jannicke och Florian tillsammans med andra förbunden utanför Rosenbad och delade ut broschyrer till ministrarna.
Vi fortsätter tills otillgänglighet klassas som diskriminering, flera andra länder har redan det, det är dags för Sverige!

TorsdagsaktionenBild från DHR.

Ny intressepolitisk sekreterare

idag börjar Jannicke Kvitvaer hos oss som intressepolitisk sekreterare!

Här skriver Jannicke om sig själv:JannickeK

”Jag heter Jannicke Kvitvær och är en döv tjej på 25 år, jag kommer från Norge och ska flytta till Stockholm under hösten som kommer nu. Jag ser fram emot att börja hos SDUF, och med mig har jag nio års erfarenhet från Norges Døvesforbunds Ungdom. Annars är jag intresserad av allt möjligt som är aktuellt. Jag är mycket engagerad i samhällsfrågor, jag tycker om att resa och är en riktig bokmal. Jag gillar vintersport och jag säger aldrig nej till choklad.”
Vi hälsar Jannicke välkommen hos oss!

 

Dina rättigheter som tågresenär

SDUF har haft ett samtal med en handläggare hos Konsumentverket och pratat om vilka problem vi döva har när vi åker tåg. Vi betonade att skyltarna som redan existerar används inte fullt ut, t.ex. information vid akuta problem inte textas via skyltarna.

Denna länk kan ni läsa mer om vilka rättigheter du som tågresenär har: www.konsumentverket.se/Tecken/Dina-rattigheter-som-tagresenar/ Folk klagar ofta över tillgängligheten i tågtrafiken på sociala medier, glöm inte att också anmäla till konsumentverket!

Julia Vs artikel om hennes deltagande i EUDYs Study Session

Inget intresse. Ingen tid. Har andra viktigare saker att göra. Känner du igen dessa?

När det kommer en möjlighet att åstadkomma en förändring, struntar du och sticker i väg? Varför? Är det att du känner att du inte har tillräckligt med kunskap? Har inte makt? Passa det inte med ditt intresse? Eller orkar du inte? Du är inte ensam.

Tyvärr händer detta ofta bland våra ungdomar numera.  Kanske är det så att samhället har fått oss att bli förhålla oss likgiltigt och overksamt?

6-8 oktober 2013 deltog jag i en veckolång studiesession vid European Youth Center i Budapest, Ungern, arrangerad av European Union of the Deaf Youth ochjulia1 Europrådet.

Trettiotvå deltagare. Femton olika länder. En gemensam vision, “Deaf youth and politics: human rights, empowerment and active citizenship.” Det handlade om döva ungdomar i politik, hur man kan göra det möjligt för sig eller samhället och hur man kan påverka andra genom lobbying. Syftet var att uppmuntra fler döva ungdomar att engagera sig i politik, få en djupare förståelse för de mänskliga rättigheterna och kunna analysera olika situationer med hinder och försöka komma fram till en lösning. Fokus var särskilt på gemensamma strategier för deltagande av döva ungdomar i politiken.

Som Adam Kosa, den enda döv parlamentsledamoten i Europeiska Unionen, har sagt, ”Döva bör delta i det politiska livet för att verkligen ha en röst.” Vad betyder det, då?

Självklart om man inte deltar i samhället, hur kan man påverka andra? Ju mer engagerad du är i skolan, dövföreningen, politiken osv., får du mer möjlighet att förändra.  Om du hellre står utanför och väntar på att andra ska agera, då händer ingenting till din fördel. Till exempel, Dr. Gergely Tapolczai,  den enda döv representanten i det ungerska parlamentet, berättade om hur han blev politiskt engagerad. I början hade han inget intresse av politiken, men när han valdes som representativ till Ungerns parlament 2010 förstod han sitt ansvar som en förebild i politiska beslutsprocessen.

julia2Som vi har sagt, inget om oss, utan oss!

När det finns möjlighet, fånga ögonblicket.

Mark Wheatley, European Union of the Deafs (EUD) verkställande direktör (VD), säger att det är viktigt att bli en aktiv lobbyist för att           göra  skillnad. Den idealiska lobbyisten ska ha mycket bra självförtroende, ha ett brett nätverk och  kunna kommunicera med ett mål på ett klart och koncist sätt.  Det är viktigt att vara tydlig med sin hållning.

Fler ungdomar skulle engagera sig i politik för har du som utomstående ett väldigt lite inflytande.  För att åstadkomma vad vi behöver eller göra en förändring, måste vi göra våra forskningar, bygga nätverk så mycket som möjligt med ett klart och tydligt mål.  Utan samarbete, kan man inte utvecklas sig och göra framsteg till målet. Målet bör vara en situation som alla vinner på.

Som Johan Wesemann, den förra EUD direktör har sagt, ”Det börjar med dig själv.”

Är du redo?

Bilderna är från Pauline Stroesser och Nina Samakova

Trädplanteringen utanför Manillaskolan

I samband med Manillaskolans inflyttning så fick skolan en present från SDUF, SDF, SDUR och SDR, ett ekträd att plantera utanför skolan. Den gamla skolan i Djurgården har ett riktigt stort ekträd utanför och är en stor symbol för Manillaskolan så vi tänkte att trädet kan inte försvinna, så de fick ett nytt ekträd att plantera. Idag var ungdomskonsulenten Florian med och planterade ekträdet inför ivriga elever.

1459723_542399089169802_411936670_n