Ny förbundsstyrelse

SDUF förbundsstämma har valt en ny förbundsstyrelse för 2014/2015!

Mia Modig blir ny förbundsordförande efter Isabella Hagnell. Julia Velasquez, David Farkas och Glenn Aronsson valdes till ledamöter för två år. Olivia Renner Balkstam valdes som ledamot för ett år (fyllnadsval). Mimmi Granat och Kenneth Sandberg har ett år kvar

 

10268697_615761345166909_7500441137588830017_nBakre raden: Kenneth Sandberg, Mia Modig, David Farkas
Främre raden: Olivia Renner Balkstam, Julia Velasquez, Glenn Aronsson, Mimmi Granat

SDUF flyttar

Den 1 april går flyttlasset från Årstadal till nya lokaler i Rissne, som ligger i Sundbyberg.

Den nya adressen är Rissneleden 138, 5 tr, 174 57 Sundbyberg. Närmaste (550 meter) tunnelbanestation är Rissne (blå linje mot Hjulsta, tar 15 minuter från T-centralen).

Kansliet är stängt för besök veckorna 13-14 (från måndag den 24 mars och öppnar igen måndag den 7 april).

Vår tillgång till mail är också begränsad så räkna med att svaret dröjer lite.

Handlingar till Förbundsstämman 2014, Västanviks Folkhögskola, Leksand.

Här kommer handlingar till förbundsstämman.
Information
Verksamhetsplan 2014 och 2015
Motioner
Propositioner
Valberedningens namnförslag
Årsredovisning
Verksamhetsberättelse 2013
Budgetplan 2014
Alla handlingar i samma PDF-fil

Det är endast representanter från ungdomsklubbarna som har rösträtt under förbundsstämman.
Vill du som medlem komma och bara titta på förbundsstämman 09.00 på lördagen så är du  välkommen!

Väl mött i Leksand!

Tolktjänsten, motion i Riksdagen.

Ordförandegruppen har lagt in krav på en tolktjänst i linje med tolktjänstutredningens förslag.  Läs Vänsterpartiets motion här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Delaktighet-for-personer-med-f_H102So456/?text=true#_Toc371251389

Riksdagen säger nej: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SoU7/

Debatt i Riksdagen onsdag 26 februari (imorgon).

Boka en ambassadör till din lokala/regionala styrelse i vår!

När våren kommer medföljer nya, spännande möjligheter! Nu har alla organisationers lokala- och regionala avdelningars styrelser i En Stärkt Röst möjligheten att boka en av projektets ambassadörer för ny inspiration.

Under vintern har projektet En Stärkt Röst utbildat nio ambassadörer i projektets organisationer som ska hjälpa lokala- och regionala styrelser att komma igång med viktiga diskussioner. Ambassadörerna är utbildade att hålla i olika workshoppar som ger er styrelse ett lyft, en funderare eller en inspirationsbomb för ert framtida arbete på lång- eller kort sikt.

Fördelar med att boka en ambassadör:
Våra ambassadörer kommer att kunna sätta fart på diskussioner i era styrelser om: demokrati, ledarskap, engagemang och påverkan för att ge nya infallsvinklar och ny inspiration kring dessa viktiga kärnämnen som en styrelse behöver ha med jämna mellanrum. Våra ambassadörer håller inte i föreläsningar utan låter styrelserna själva komma fram till egna lösningar för hur de kan gå vidare i sitt arbete. Ambassadören finns där för att vägleda er styrelse fram till målet! Ni kommer tillsammans i er styrelse pröva på att diskutera i spännande former med hjälp av varierande övningar. Att boka en ambassadör är dessutom kostnadsfritt!

Upplägg:
Upplägget kring workshopen läggs upp tillsammans med styrelsen och den bokade ambassadören. Ambassadören kan till exempel komma till ert styrelsemöte och hålla en timmes workshop om något ni behöver diskutera och lyfta till nya höjder. Möjligheterna är många och ni är båda med i planeringen. Ambassadören utför sedan era önskemål och det ni kommit överens om på själva workshoppen.

Frågor?

Kontakta mig, det vill säga projektledare Stephanie: stephanie@nullenstarktrost.se eller telefon/sms: 0723-50 65 51

Gör en bokningsförfrågan till: ambassador@nullenstarktrost.se