Svar till SDURs öppet brev

Svar till SDURs öppet brev

Sveriges Dövas Ungdomsförbund har svarat till Stockholms Dövas Ungdomsråds öppet brev angående ekonomiska situation för år 2015.

SDUFs svar på SDURs öppet brev

Lämna ett svar