Gråzon Gränsfall Glasklart

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) ska genomföra insatser för att synliggöra föreningslivets arbete för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp mot flickor och pojkar.

För att underlätta och uppmuntra ett eget arbete och för att sprida de erfarenheter som vi stött på lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor webbplatsen ”Gråzon Gränsfall Glasklart”. På den nya webbplatsen har vi samlat verktyg, information, vägledning och inspirerande exempel som vi hoppas kan hjälpa ledare också i er barn- och ungdomsverksamhet att arbeta med frågan om sexuella kränkningar och övergrepp, såväl förebyggande som i faktiska krissituationer.

Webbplats: http://www.granser.nu/

Debattartikel: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2516458-fa-forebygger-overgrepp-mot-barn?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=Debattartikeln%2B%22Få%2Bförebygger%2Bövergrepp%2Bmot%2Bbarn%22&utm_campaign=Gråzon%2Bgränsfall%2Bglasklart%2B-%2Bny%2Bwebbplats

Informationsmaterial för nedladdning: http://www.granser.nu/dela-och-ladda-ner/

Falsk insamling

VI har fått in flera mail om det verkligen stämmer att vi står utanför köpcentrum och samlar in pengar och underskrift. Det har sagts flera gånger men tål och upprepas, vi GÖR inget av det där. Ifall ni stöter på sådant, ring/SMSa polisen (114 14)!

Mailstrul

Vi har just nu mailstrul och kan därför inte ta emot mail eller skicka mail för tillfället. Vi försöker åtgärda det så fort som möjligt! Ni når oss annars på vår andra mail: sduf@nullsdrf.se

Ungdomsklubbskonferens 2014

SDUFs årliga ungdomsklubbskonferens blir av i Malmö 21-23 november i samarbete med SKUR – Skånes Dövas Ungdomsråd som värd!

Inbjudan har skickats ut till ungdomsklubbarna, kolla i inkorgen!

Vad är en ungdomsklubbskonferens?

Under en ungdomsklubbskonferens tar man upp ämnen som berör ungdomsklubbarna och ni får chans att ge tips och ta emot tips från varandra som kan utveckla er ungdomsklubb. Är du också nyfiken på föreningslivet och vill smaka lite på det så är det ett gyllene tillfälle för dig, kontakta din lokala ungdomsklubb för mer information!

Stadsteaterns nya pjäs ”Hamlet”

Stadsteatern har en pjäs ”Hamlet” som har premiär nästa fredag 26 septemer, rollen som Ofelia spelas av Silva Belghiti som är döv och spelar på teckenspråk och övriga skådespelare talar på scenen.

”Vi har valt att inkludera teckenspråkstolkningen som en del i scenografin/föreställningen. Jag vill inte avslöja för mycket men det är alltså inte några tolkar närvarande under föreställningen utan vi har en annan lösning som är mycket uppskattad både bland de hörande och döva personer som upplevt föreställningen.”

Missa inte!

Mer information: http://kulturhusetstadsteatern.se/Skarholmen/Evenemang/Hamlet/?scrollTo=content-anchor

Möte med Barnombudsmannen

I tisdags var Julia, Florian och Olivia på möte med Barnombudsmannen (BO. Kul kuriosa: BO är Sveriges minsta myndighet). Kanske ett av de viktigaste möten detta året. Ni kanske minns att vi träffat Barnombudsmannen Fredrik Malmberg en gång under Almedalen. Under tisdagens möte berättade vi om situationen i specialskolorna, exempelvis lärare med bristfälliga teckenspråkskunskaper. Vi upplevde att vi fick stort gehör och redan nu kommer åtgärder att vidtas. Vi kommer dessutom ha fortsatt kontakt. Ett litet steg för övriga mänskligheten men ett stort steg för SDUF!

Fr. vänster på bilden:
Olivia (vice ordf SDUF), Anna-Karin (jurist och enhetschef BO), Florian (tjänsteman SDUF), Fredrik (barnombudsman), Julia (ledamot SDUF), Joanna (utredare BO) och Shanti (utredare BO).