ALMEDALEN

Skicka din ansökan på antingen svenskt teckenspråk (video) eller skriftligen till anna@nullsduf.se. Berätta vem du är, varför du vill följa med och varför vi ska välja dig.

Vill du följa med oss till Almedalen 28 juni till 2 juli? Varje år åker SDUF dit för att träffa politiker, sprida vårt budskap och få kontakter. I år söker vi två medlemmar som vill följa oss dit! Du kommer att träffa politiker och representera SDUF. Det innebär att du för ut SDUFs budskap. Du kommer dessutom att ingå i planeringsgruppen som träffas minst en gång inför Almedalen. Vi betalar din resa, mat och ditt boende. Mycket roligheter och många wow-personer utlovas. Go go go sök!

 

 

 

 

 

Kärt barn har många namn: dövskola, specialskola, hörselklasser, teckenspråkig skola osv.  I den här texten kommer vi att använda ordet specialskola med vilket vi syftar på den statliga specialskolan för hörselskadade och döva som drivs i SPSM:s regi.

Vi i Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom och Unga Hörselskadade skriver denna text gemensamt för att klargöra vår ståndpunkt i skolorna vara eller icke vara. Något som då och då tas upp i olika sammanhang. Vi är ofta kritiska till specialskolan. Vi ställer oss mycket frågande till namnet “specialskola” och de signaler det sänder om vår målgrupp. Vi är även kritiska till hur skolan sköts, vilka som är lärare i den och vilka som sitter i ledningen. Vi framför den här kritiken när vi kan i de forum vi kan och kämpar hårt för att lyfta den här debatten eftersom frågan om likvärdig utbildning är livsavgörande för våra målgrupper. Med det sagt så vill vi verkligen understryka att vi alla tre organisationer är av den starka åsikten att en statlig skola är ett måste för att kunna erbjuda våra målgrupper en likvärdig utbildning med andra barn och unga i samma ålder. Kommunerna har inte resurser eller förutsättningar att kunna göra detta.

För att våra målgrupper ska få en likvärdig utbildning krävs mindre klasser än den kommunala skolan klarar av att erbjuda, en teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel. Vi vill att alla barn och unga som har någon typ av hörselskada eller är döva får undervisning på teckenspråk.

Att gå integrerat i en skola med hörande elever är inte önskvärt för många av de barn och unga som är i våra målgrupper, det betyder en miljö där eleven inte kan ta till sig undervisningen och en miljö där eleverna inte har förutsättningarna till fullgod kommunikation

Vi vill med det här inlägget klargöra följande åsikter:

  • Behåll en statlig skola för barn som är döva, har en hörselskada eller dövblindhet.

  • Ge alla barn i våra målgrupper möjligheten att lära sig teckenspråk, oavsett val av skola.

Sara Bryntse
Ordförande Unga Hörselskadade

Fredrik Lundgren
Ordförande Dövblind Ungdom

Mia Modig
Förbundsordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund

sduf bild.jpg         325199_154471791323991_1946556203_o.jpg

 

Sammanfattning av filmen:
Hej! Jag heter Petra och sitter i SDUF:s VB, och vi håller på att söka efter folk som vill sitta i SDUF:s styrelse inför förbundsstämman 17-19 april i Umeå.

Vi behöver er hjälp med att få namnförslag på de personer som ni tror kan passa i styrelsen – eller kanske du själv känner du kan passa i styrelsen?

Vi ser gärna att det kommer in massor namnförslag på vem som helst! Både från ungdomsklubbar eller privatpersoner. Det underlättar vårt arbete och vi kan titta genom förslagen och välja ut de bästa kandidaterna.

En styrelse ska vara blandat! Om du känner ”nää, de där och jag är inte samma typ” – det spelar ingen roll – DU kan bidra med något!

Du måste inte ha föreningslivserfarenhet – viktigast är att du känner att du kan engagera dig och bidra med något – det är det vi söker efter.

Vad du kommer jobba med i styrelsen – det är du som väljer själv, det finns många olika saker som man kan jobba med. Det kan vara mer inriktat på ekonomi, läger, utbildning, kultur och mycket annat.

Jag kan lova dig att styrelsearbete är väldigt kul! Om du inte har erfarenhet innan, så får du massor med erfarenhet efteråt, bra för arbetslivet sen.

Kontakta oss!

Alla förslag skickas till Petra Örlegård, petra.orlegard@nullgmail.com eller SMS/Facetime/whatsapp 0760487243

Elevråd på SPSM-skolorna och RGD/RGH-gymnasieskolorna

Nu diskuteras det mycket om tvåspråkighetsfrågan i skolorna i Sverige. Det är oerhört viktigt att lyfta fram frågan och att eleverna känner att de kan påverka och förändra till det bättre – t ex genom elevråd.

SDUF tycker det är väldigt viktigt att främja elevdemokratin, genom att t ex erbjuda en elevrådsutbildning, om hur ett elevråd fungerar, på teckenspråk.

Om du själv sitter med i ett elevråd i någon av SPSM-grundskolorna eller RGD-/RGH-gymnasieskolorna – skicka gärna ditt namn till mig så att vi kan kontakta er direkt. Eller om du känner någon som är med i elevrådet, bara att skicka till mig via SMS, whatsapp eller mail.

0735 287 971
sofia@nullsduf.se

Tack!

ANMÄL DIG TILL SOMMARLÄGER 2015!

 

Vad gör du nu i sommar 2015?! Åker med till våra läger såklart!

Barnläger på Öland, Nordiskt barnläger på Island, EUDY-läger i Tyskland, WFDYS-läger i Turkiet, Seglarläger i Stockholms skärgård… kolla här för mer information och ANMÄL dig!

 

Bilden är från ett av våra läger – EUDY juniorläger i Belgien 2014