Till Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister: Du är vår sista utväg. Vi är mycket medvetna om att du i din position inte går in i enskilda fall som myndigheter hanterar. Men vi vill för dig som högsta chef i migrationsfrågor i Sverige berätta en historia om Unisa Turay, en 18-årig kille och hans förutsättningar i livet samt hur fel det blir när beslutsfattare saknar kunskap om döva och teckenspråk.

unisaUnisa föddes döv i Sierra Leone. När han kom till Sverige 13 år gammal hade han inte något språk alls.

Under de fem åren han varit här har han lärt sig svenskt teckenspråk och svenska. Förutom att rent praktiskt ha ett språk och kunna kommunicera har detta inneburit en enorm skillnad för hela Unisas liv som nu blivit självständig.

Han har fått möjlighet till att förstå vad som händer runt omkring honom och fått ett stort socialt nät. Sverige har blivit hans hemland och han tränar med Sveriges dövas landslag i fotboll. Det är en enorm utveckling som är få språklösa personer förunnat. Från att inte ha varken språk eller utbildning till ha två språk och avslutad grundskoleutbildning samt påbörjad gymnasieutbildning är en framgångssaga i Sverige. Nu är vi rädda för att denna framgångssaga i värsta fall riskerar att sluta med döden.

Bild: Moa Gärdenfors, Dövas Tidning

Unisa och hans familj har nu för tredje gången fått avslag på sin överklagan till migrationsdomstolen och även fått avslag på sin ansökan om verkställighetshinder. De väntas nu utvisas till en osäker framtid och till ett land som dessutom under det senaste året drabbats otroligt hårt av det pågående ebolautbrottet och dit spridningen är som mest koncentrerad – till Freetown som Unisa kommer ifrån.

Situationen för döva i landet är väldigt utsatt. Det är en kamp varje dag för att få tag på information som vad händer i Freetown och över hela landet. Möjligheterna att använda teckenspråk är små och analfabetismen är hög i landet vilket gör även skriftlig kommunikation svår. Detta leder till utanförskap och stora svårigheter att delta i samhället för döva.

För Unisa som enbart kan svenska och svenskt teckenspråk blir situationen än mer utsatt då han saknar ett språk att kommunicera med i Sierra Leone. Det finns heller ingen tillgänglig utbildning som Unisa kan få för att kunna tillgodogöra information om livet i Sierra Leone.

Sveriges dövas riksförbund (SDR) och Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) fick kännedom om detta fall i februari 2015. Våra försök att då tillföra information för att kompensera för okunskap om döva och teckenspråk kom försent då fallet redan var prövat av domstolen.

Beslutet om utvisning är upprörande. Att beröva Unisa ett tryggt socialt liv där han för första gången har erhållit ett språk och kan kommunicera med sin omgivning och utvisa honom till ett land som innebär ett liv i isolering och utanförskap bryter mot barnkonventionen och konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En människas hälsa och livsvillkor är beroende av ett fungerande språk och kommunikation. Vi är också rädda för att Unisa löper stor risk för att bli smittad av ebola när han inte kan få den information som behövs för att skydda sig.

Unisa är ett exempel av flera hur döva som söker uppehållstillstånd behandlas och fått avslag grundat på okunskap och oförståelse om dövas situation. Det är sorgligt att ett välfärdsland som Sverige bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Migrationsverket och Sverige måste upphöra med oacceptabla, inhumana och kränkande avslag för döva som i sina hemländer inte ges förutsättningar till fungerande språk.

Låt döva som inte har förutsättningar för språk i sitt land och söker uppehållstillstånd i Sverige få stanna här istället för att utvisas till ett språklöst liv!

Morgan Johansson, nu vänder vi oss till dig, bestörta över Unisas situation och med ilska gentemot Migrationsverkets okunskap i frågor som rör döva och teckenspråk. Tillsätt en nationell samordning i migrationsfrågor för döva och hörselskadade i Migrationsverket där kunskap i frågor om döva och teckenspråk bibehålls och bedömningar görs rättssäkert enligt de konventioner som Sverige ställt sig bakom.

Mia Modig,

​Förbundsordförande Sveriges dövas ungdomsförbund

Hanna Sejlitz,

​Förbundsordförande Sveriges dövas riksförbund

Fotograf Moa Gärdenfors

Brevet har  även publicerats hos Metro och skickats till Morgan Johansson.

DDU (Danska Dövas Ungdomsförbund) ska ordna ett nordiskt ridläger för döva och hörselskadade ungdomar 18-30 år i Danmark!

Nordiskt ridläger

Nordiskt ridläger
Datum: 10-14 augusti 2015
Arrangeras av: DDU (Danska Dövas Ungdomsförbund)
Sista anmälningsdagen: 1 juli 2015, till tilmelding@nullddu.dk
Själva anmälningen:  Ska innehålla namn, adress, mailadress, mobilnummer, personnummer, ev allergier och övrigt som kan vara bra att veta.
Plats: Ebeltoft, Danmark
Deltagare: Alla döva och hörselskadade ungdomar 18-30 år i Norden
Deltagaravgift: 500 euro/3500 DKK, de arbetar på att sänka avgiften. Det ingår kost och logi och hyra av häst hela lägret.
Transport: De ska fixa buss från Köpenhamn. Svenska deltagare ordnar själva resor till Köpenhamn.
För mer information på engelska – klick här
För samma information på danska – klick här

Vid frågor: Kontakta tilmelding@nullddu.dk 

ALMEDALEN

Skicka din ansökan på antingen svenskt teckenspråk (video) eller skriftligen till anna@nullsduf.se. Berätta vem du är, varför du vill följa med och varför vi ska välja dig.

Vill du följa med oss till Almedalen 28 juni till 2 juli? Varje år åker SDUF dit för att träffa politiker, sprida vårt budskap och få kontakter. I år söker vi två medlemmar som vill följa oss dit! Du kommer att träffa politiker och representera SDUF. Det innebär att du för ut SDUFs budskap. Du kommer dessutom att ingå i planeringsgruppen som träffas minst en gång inför Almedalen. Vi betalar din resa, mat och ditt boende. Mycket roligheter och många wow-personer utlovas. Go go go sök!

 

 

 

 

 

Kärt barn har många namn: dövskola, specialskola, hörselklasser, teckenspråkig skola osv.  I den här texten kommer vi att använda ordet specialskola med vilket vi syftar på den statliga specialskolan för hörselskadade och döva som drivs i SPSM:s regi.

Vi i Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom och Unga Hörselskadade skriver denna text gemensamt för att klargöra vår ståndpunkt i skolorna vara eller icke vara. Något som då och då tas upp i olika sammanhang. Vi är ofta kritiska till specialskolan. Vi ställer oss mycket frågande till namnet “specialskola” och de signaler det sänder om vår målgrupp. Vi är även kritiska till hur skolan sköts, vilka som är lärare i den och vilka som sitter i ledningen. Vi framför den här kritiken när vi kan i de forum vi kan och kämpar hårt för att lyfta den här debatten eftersom frågan om likvärdig utbildning är livsavgörande för våra målgrupper. Med det sagt så vill vi verkligen understryka att vi alla tre organisationer är av den starka åsikten att en statlig skola är ett måste för att kunna erbjuda våra målgrupper en likvärdig utbildning med andra barn och unga i samma ålder. Kommunerna har inte resurser eller förutsättningar att kunna göra detta.

För att våra målgrupper ska få en likvärdig utbildning krävs mindre klasser än den kommunala skolan klarar av att erbjuda, en teckenspråkig miljö och/eller tekniska hjälpmedel. Vi vill att alla barn och unga som har någon typ av hörselskada eller är döva får undervisning på teckenspråk.

Att gå integrerat i en skola med hörande elever är inte önskvärt för många av de barn och unga som är i våra målgrupper, det betyder en miljö där eleven inte kan ta till sig undervisningen och en miljö där eleverna inte har förutsättningarna till fullgod kommunikation

Vi vill med det här inlägget klargöra följande åsikter:

  • Behåll en statlig skola för barn som är döva, har en hörselskada eller dövblindhet.

  • Ge alla barn i våra målgrupper möjligheten att lära sig teckenspråk, oavsett val av skola.

Sara Bryntse
Ordförande Unga Hörselskadade

Fredrik Lundgren
Ordförande Dövblind Ungdom

Mia Modig
Förbundsordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund

sduf bild.jpg         325199_154471791323991_1946556203_o.jpg

 

Sammanfattning av filmen:
Hej! Jag heter Petra och sitter i SDUF:s VB, och vi håller på att söka efter folk som vill sitta i SDUF:s styrelse inför förbundsstämman 17-19 april i Umeå.

Vi behöver er hjälp med att få namnförslag på de personer som ni tror kan passa i styrelsen – eller kanske du själv känner du kan passa i styrelsen?

Vi ser gärna att det kommer in massor namnförslag på vem som helst! Både från ungdomsklubbar eller privatpersoner. Det underlättar vårt arbete och vi kan titta genom förslagen och välja ut de bästa kandidaterna.

En styrelse ska vara blandat! Om du känner ”nää, de där och jag är inte samma typ” – det spelar ingen roll – DU kan bidra med något!

Du måste inte ha föreningslivserfarenhet – viktigast är att du känner att du kan engagera dig och bidra med något – det är det vi söker efter.

Vad du kommer jobba med i styrelsen – det är du som väljer själv, det finns många olika saker som man kan jobba med. Det kan vara mer inriktat på ekonomi, läger, utbildning, kultur och mycket annat.

Jag kan lova dig att styrelsearbete är väldigt kul! Om du inte har erfarenhet innan, så får du massor med erfarenhet efteråt, bra för arbetslivet sen.

Kontakta oss!

Alla förslag skickas till Petra Örlegård, petra.orlegard@nullgmail.com eller SMS/Facetime/whatsapp 0760487243

Elevråd på SPSM-skolorna och RGD/RGH-gymnasieskolorna

Nu diskuteras det mycket om tvåspråkighetsfrågan i skolorna i Sverige. Det är oerhört viktigt att lyfta fram frågan och att eleverna känner att de kan påverka och förändra till det bättre – t ex genom elevråd.

SDUF tycker det är väldigt viktigt att främja elevdemokratin, genom att t ex erbjuda en elevrådsutbildning, om hur ett elevråd fungerar, på teckenspråk.

Om du själv sitter med i ett elevråd i någon av SPSM-grundskolorna eller RGD-/RGH-gymnasieskolorna – skicka gärna ditt namn till mig så att vi kan kontakta er direkt. Eller om du känner någon som är med i elevrådet, bara att skicka till mig via SMS, whatsapp eller mail.

0735 287 971
sofia@nullsduf.se

Tack!