Välkommen, Anna!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund välkomnar Anna Kain Wyatt till förbundet som generalsekreterare.

Under anställningsprocessen framkom det att förbundet skulle vinna på att förtydliga koordinations funktion i både det intressepolitiska arbetet och ungdomspolitiken att kalla tjänsten för generalsekreterare. En fördel som kan nämnas bland annat att SDUF kan vara med i LSU:s generalsekreterare-nätverket med andra ungdomsorganisationer och därmed ta större plats i det intressepolitiska arbetet med teckenspråksfrågor för barn och unga.

Anna

Kort om Anna:
När Anna var 15 åkte hon på ett teckenspråksläger med Unga Hörselskadade, och en ny värld öppnade sig. Genom sitt ideella engagemang i Unga Hörselskadade och genom döva vänner fick hon chansen att lära sig ett nytt språk som skulle visa sig väldigt värdefullt. I våras avgick Anna som ordförande för Unga Hörselskadade efter två år på posten, och dessförinnan har hon suttit på många olika styrelseposter både inom Unga Hörselskadade och LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.
Hon brinner för allas rätt att påverka sin egen samtid och framförallt för ungas organisering. Anna innehar hon en kandidatexamen i nationalekonomi. Anna kommer närmast från arbetet som distrikts och medlemsstödsutvecklare hos Förbundet Unga Forskare.
Anna nås på mail anna@nullsduf.se
Gråzon Gränsfall Glasklart

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) ska genomföra insatser för att synliggöra föreningslivets arbete för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp mot flickor och pojkar.

För att underlätta och uppmuntra ett eget arbete och för att sprida de erfarenheter som vi stött på lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor webbplatsen ”Gråzon Gränsfall Glasklart”. På den nya webbplatsen har vi samlat verktyg, information, vägledning och inspirerande exempel som vi hoppas kan hjälpa ledare också i er barn- och ungdomsverksamhet att arbeta med frågan om sexuella kränkningar och övergrepp, såväl förebyggande som i faktiska krissituationer.

Webbplats: http://www.granser.nu/

Debattartikel: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2516458-fa-forebygger-overgrepp-mot-barn?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=Debattartikeln%2B%22Få%2Bförebygger%2Bövergrepp%2Bmot%2Bbarn%22&utm_campaign=Gråzon%2Bgränsfall%2Bglasklart%2B-%2Bny%2Bwebbplats

Informationsmaterial för nedladdning: http://www.granser.nu/dela-och-ladda-ner/

Falsk insamling

VI har fått in flera mail om det verkligen stämmer att vi står utanför köpcentrum och samlar in pengar och underskrift. Det har sagts flera gånger men tål och upprepas, vi GÖR inget av det där. Ifall ni stöter på sådant, ring/SMSa polisen (114 14)!

Mailstrul

Vi har just nu mailstrul och kan därför inte ta emot mail eller skicka mail för tillfället. Vi försöker åtgärda det så fort som möjligt! Ni når oss annars på vår andra mail: sduf@nullsdrf.se

Ungdomsklubbskonferens 2014

SDUFs årliga ungdomsklubbskonferens blir av i Malmö 21-23 november i samarbete med SKUR – Skånes Dövas Ungdomsråd som värd!

Inbjudan har skickats ut till ungdomsklubbarna, kolla i inkorgen!

Vad är en ungdomsklubbskonferens?

Under en ungdomsklubbskonferens tar man upp ämnen som berör ungdomsklubbarna och ni får chans att ge tips och ta emot tips från varandra som kan utveckla er ungdomsklubb. Är du också nyfiken på föreningslivet och vill smaka lite på det så är det ett gyllene tillfälle för dig, kontakta din lokala ungdomsklubb för mer information!

Stadsteaterns nya pjäs ”Hamlet”

Stadsteatern har en pjäs ”Hamlet” som har premiär nästa fredag 26 septemer, rollen som Ofelia spelas av Silva Belghiti som är döv och spelar på teckenspråk och övriga skådespelare talar på scenen.

”Vi har valt att inkludera teckenspråkstolkningen som en del i scenografin/föreställningen. Jag vill inte avslöja för mycket men det är alltså inte några tolkar närvarande under föreställningen utan vi har en annan lösning som är mycket uppskattad både bland de hörande och döva personer som upplevt föreställningen.”

Missa inte!

Mer information: http://kulturhusetstadsteatern.se/Skarholmen/Evenemang/Hamlet/?scrollTo=content-anchor