Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker projektmedarbetare

Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker projektmedarbetare

  • Inläggskategori:Nyhetsarkiv


Om projektet Äkta Man

Äkta Man är ett treårigt projekt som kommer startas upp i
september 2020. Projektets syfte är att arbeta förebyggande och
våldpreventivt, mot övergrepp och sexuellt våld, för en
teckenspråkig målgrupp. Målgruppen är framförallt pojkar och
män mellan 6-30 år som är döva, hörselskadade och personer
med dövblindhet. Genom olika aktiviteter och workshops ska
projektet skapa arenor där konstnärliga metoder öppnar upp för
samtal och reflektioner kring den rådande machokulturen,
maskulinitetsnormer och hur det påverkar livet och vardagen i
praktiken. Projektet finansieras av Arvsfonden och är ett samarbete
mellan Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksteaterns Tyst Teater,
Sveriges Dövidrottsförbund och RFSU Stockholm.

Om tjänsten

Som projektmedarbetare kommer du arbeta för att omskapa
bilden av vad det innebär att vara man, och döv, idag. Du
kommer jobba både hos SDUF och Tyst Teater. Tjänsten innebär
att du ska utveckla arbetet med scen och teckenspråk; genom
workshop, kultur och skapande processer ska projektet kunna
öppna upp för samtal kring maskulinitetsnormer och normer
kopplade till kön, sexualitet, språk och funktion. I tjänsten
kommer du också att gör förankringsarbete, vilket innebär att du
göra uppsökande verksamhet i de miljöer som målgruppen
brukar vistas i. Du kommer ansvara projektets deltagarinriktade
aktiviteter och ha huvudansvar för de ideella samtalsledarna
efter deras utbildning.

Du kommer bli anställd hos SDUF och arbetet kräver god
samarbetsförmåga i och med att du kommer samarbeta med
övriga i projektet som är anställda hos SDI respektive RFSU
Stockholm.

Om dig

Vi tror du är en person som har lätt att ta kontakt med andra
människor, knyta och upprätthålla samarbete. Från tidigare har
du scenerfarenhet och du har arbetat med manus, du vet hur
saker ska presenteras på ett engagerande, kreativt och
lättförståeligt sätt. Du delar dövrörelsens ideologi, har egen
erfarenhet av att vara döv eller hörselskadad samt är trygg med
att ha stort eget ansvar över ditt arbete.

Kvalifikationer

• Ha kunskaper om maskulinitetsnormer, projektet tar sin
utgångspunkt i hegemonisk maskulinitet och möjligheten
att vara man på flera sätt.
• Erfarenheter av skådespeleri och ha arbetat med manus.
• Erfarenheter av att arbeta i projekt med processer och
målstyrning
• God initiativ- och samarbetsförmåga.
• Kan uttrycka dig målgruppsanpassat och är trygg i kontakt
med andra människor.
• Goda språkkunskaper och uttrycker dig väl i både svenskt
teckenspråk och skriven svenska.
• Vi ser positivt på manliga sökande, men störst vikt kommer
läggas vid din personliga lämplighet.

Vad erbjuder vi


Tjänsten är en projektanställning på heltid (100 %) under tre år
med start september 2020. Under de två första åren innefattar
tjänsten 50 % arbete hos SDUF och 50 % arbete hos Tyst Teater.
Det tredje året utgör tjänstgöringen till 100 % hos SDUF, du som
anställd kommer ha SDUF som arbetsgivaren under alla tre åren.
Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal mellan KFO och
Unionen samt arbetsplatsens lokala kollektivavtal.

Placeringsorten är Stockholm, på SDUFs kansli.
Eftersom tjänsten innefattar arbete hos Tyst Teater kan arbetet
även komma att förläggas i Riksteaterns lokaler.

Om ansökan

Beskriv varför just du skulle vara aktuell för tjänsten i ett personligt
brev, bifoga ditt CV samt löneanspråk och skicka per e-post till
ansokan@nullsduf.se.

Vi är ivriga på att komma igång och välkomnar varmt din
ansökan. Skicka den senast 6 augusti 2020.

Vid frågor om tjänsten, rekryteringsprocessen eller förbundet ta
kontakt med SDUFs generalsekreterare Johanna Söderström på
johanna@nullsduf.se

Fackliga frågor bevaras av Tahir Mohammed på tahir@nullsduf.se

Annons som Word-fil (ladda ner)
Annons som PDF-fil (ladda ner)