Sveriges Dövas Ungdomsförbund har i helgen samlats till konferens i Malmö, närvarande finns
representanter från ungdomsklubbar från hela Sverige. Vi vill lyfta en viktig funktion som vi
upplever har försvunnit. Hemvägledare för föräldrar till döva och hörselskadade barn.

Vilka skolalternativ finns? Var ska hen gå på dagis? Vad är teckenspråk? Vad är dövkultur? Hur är en
förälder till ett barn som har ett annat språk? Hur gör jag för att lära mig teckenspråk? Hur ska vi
utveckla ett gemensamt språk här hemma för hela familjen?

Genom att av landstinget erbjudas en hemvägledare så har föräldrar som ställs inför allt detta nya en
större möjlighet att erbjuda sitt barn en bra uppväxt utifrån sina förutsättningar på sitt eget språk.

För att visa på positiva erfarenheter ser vi att det är viktigt att hemvägledaren själv har egna
erfarenheter av att vara döv eller hörselskadad samt teckenspråkskompetens. Genom att föräldrarna
får träffa en vuxen förebild ökar deras förutsättningar att ge sitt barn en rättvis start i livet. En
hemvägledare kan också bidra till att familjen får kontakt med civilsamhället som organiserar döva
och hörselskadade barn samt deras familjer. Genom civilsamhället får föräldrarna och barnen tillgång
till en arena där de kan träffa andra i samma situation. De får möjlighet att lära sig teckenspråk i en
avslappnad miljö, utbyta erfarenheter och skapa ett kontaktnät.

Idag möts föräldrarna bara av vården, som har ett till största delen medicinskt perspektiv och annan
kunskap än den vi efterfrågar här att ge. Genom att återinföra hemvägledare ökar vi förutsättningarna för döva och
hörselskadade barn att få en bra uppväxt, genom kunskap kan föräldrarna göra välgrundade val om
sitt barns framtid.

Kort sagt: återinför hemvägledare för föräldrar till döva och hörselskadade barn för att öka barnens
förutsättningar till ett bra liv.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Ungdomsklubbskonferensen 2014 Malmö

Idag kom ett efterlängtat besked, SF Bio kommer från och med den 5 december att visa alla svenska filmer med text.

Detta är glädjande nyheter för ca en miljon person i Sverige som är döva eller har någon typ av hörselnedsättning, men även för alla andra som har nytta av textningen.  Istället för att begränsas till vissa visningar kan alla nu välja fritt när de vill gå på bio.

–       Vi ser detta som ett viktigt steg på vägen för ett tillgängligt samhälle där döva och hörselskadade kan ta del av svensk kultur. Säger Hanna Sejlitz förbundsordförande SDR

Sveriges Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) har länge kämpat i frågan och krävt att detta ska bli verklighet och ser därför positivt på dagens besked. Sveriges Dövas Ungdomsförbund delade 2009 ut utmärkelsen ”Årets handbojor” till SF Bio med motivationen att de genom sitt begränsade urval inte uppfyllde sina egna ambitioner på att erbjuda bio för hela svenska folket.

–       Med anledning av dagens besked så kan Sveriges Dövas Ungdomsförbund stolt säga att handbojorna är borttagna. Nu är alla barn och unga välkomna till bion på lika villkor. Mia Modig förbundsordförande SDUF

Vi är glada att SF Bio genom sitt beslut bidrar till ett tillgängligare kulturliv med inkludering istället särlösningar.

Mia Modig
Förbundsordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Hanna Sejlitz
Förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund

Välkommen, Anna!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund välkomnar Anna Kain Wyatt till förbundet som generalsekreterare.

Under anställningsprocessen framkom det att förbundet skulle vinna på att förtydliga koordinations funktion i både det intressepolitiska arbetet och ungdomspolitiken att kalla tjänsten för generalsekreterare. En fördel som kan nämnas bland annat att SDUF kan vara med i LSU:s generalsekreterare-nätverket med andra ungdomsorganisationer och därmed ta större plats i det intressepolitiska arbetet med teckenspråksfrågor för barn och unga.

Anna

Kort om Anna:
När Anna var 15 åkte hon på ett teckenspråksläger med Unga Hörselskadade, och en ny värld öppnade sig. Genom sitt ideella engagemang i Unga Hörselskadade och genom döva vänner fick hon chansen att lära sig ett nytt språk som skulle visa sig väldigt värdefullt. I våras avgick Anna som ordförande för Unga Hörselskadade efter två år på posten, och dessförinnan har hon suttit på många olika styrelseposter både inom Unga Hörselskadade och LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.
Hon brinner för allas rätt att påverka sin egen samtid och framförallt för ungas organisering. Anna innehar hon en kandidatexamen i nationalekonomi. Anna kommer närmast från arbetet som distrikts och medlemsstödsutvecklare hos Förbundet Unga Forskare.
Anna nås på mail anna@nullsduf.se
Gråzon Gränsfall Glasklart

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) ska genomföra insatser för att synliggöra föreningslivets arbete för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp mot flickor och pojkar.

För att underlätta och uppmuntra ett eget arbete och för att sprida de erfarenheter som vi stött på lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor webbplatsen ”Gråzon Gränsfall Glasklart”. På den nya webbplatsen har vi samlat verktyg, information, vägledning och inspirerande exempel som vi hoppas kan hjälpa ledare också i er barn- och ungdomsverksamhet att arbeta med frågan om sexuella kränkningar och övergrepp, såväl förebyggande som i faktiska krissituationer.

Webbplats: http://www.granser.nu/

Debattartikel: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2516458-fa-forebygger-overgrepp-mot-barn?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=Debattartikeln%2B%22Få%2Bförebygger%2Bövergrepp%2Bmot%2Bbarn%22&utm_campaign=Gråzon%2Bgränsfall%2Bglasklart%2B-%2Bny%2Bwebbplats

Informationsmaterial för nedladdning: http://www.granser.nu/dela-och-ladda-ner/