SDUF söker koordinator till kansliet!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund söker Koordinator

Om SDUF

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en ideell organisation för döva och hörselskadade barn och ungdomar i Sverige som arbetar för att alla ska få samma möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället på svenskt teckenspråk. Vi bevakar och driver frågor från förskola ända upp till högskolestudier, vi motsätter oss all form av diskriminering som uppstår på grund av normativa värderingar i samhället. Rätten till teckenspråk är kärnan i vårt intressepolitiska arbete. Vi har drygt 900 medlemmar i sju lokalföreningar.

Om tjänsten

Koordinator har det övergripande ansvaret för kansliet och att driva organisationen tillsammans med förbundsstyrelsen. I det administrativa ansvaret ingår arbetsledning samt budget- och planeringsansvar för förbundet. Som Koordinator arbetar du främst med ungdomsförbundets intressepolitiska arbete som sträcker sig från utbildning och tillgänglighet till sociala och kulturella frågor. Du kommer att arbeta med omvärldsbevakning, ansvara för att förbundets frågor syns utåt, ha kontakt med barn och ungdomar tillsammans med kansliet samt med myndigheter och andra organisationer. Den röda tråden genom hela förbundets ideologi är rätten till teckenspråk i alla sammanhang under sin uppväxt. Tjänsten innebär även en del resor, kvällar och helgarbete. Placeringsorten är Stockholm, på förbundets kansli.

Om dig

Vi ser gärna att du är intresserad av intressepolitiska frågor och att driva påverkansarbete samt att du delar dövrörelsens ideologi. Du är engagerad, har en grundläggande datorvana och har erfarenheter av ideella organisationer. Du har också en god initiativ- och samarbetsförmåga och klarar av att arbeta både självständigt och mål- och resultatinriktat. Du har goda språkkunskaper och uttrycker dig väl i både svenskt teckenspråk och skriven svenska samt har grundläggande baskunskaper i såväl s.k. internationellt tecken som skriven engelska. Stor hänsyn tas till din personliga lämplighet.

Om ansökan

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) där vi tillämpar provanställning de första sex månaderna med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsvillkoren följer arbetsplatsens kollektivavtal mellan KFO och Unionen samt arbetsplatsens tjänstereglemente.

Beskriv varför just du skulle vara aktuell för tjänsten och bifoga ditt CV samt löneanspråk skickas per e-post till arbetsledaren, förbundsordförande Mia Modig, på mia.modig@nullsduf.se senast den 4 september 2014. Frågor besvaras av Mia Modig på ovan nämnda e-postadress.

 

 

Falska döva tiggare

Det har kommit till vår kännedom att det finns folk som bedriver en insamling av pengar under ”Dövstummas ungdomriksförbund” genom att få folk att skriva under på ett formulär och skänka pengar. Det är inte vi som står bakom detta. Vi bedriver ingen insamling på detta sätt. Får du syn på någon som försöker samla in pengar på detta sätt – ring polisen på 114 14 för anmälan av bedrägeri.

Dövas Dags fond

Vi har en fond på 50 000 kr som heter Dövas Dags fond. Syftet med fonden är att ungdomarna genom ungdomsklubbarna ska få ta del av fonden för att kunna åka till Dövas Dag som sker i den sista helgen i september varje år och umgås med andra döva ungdomar/vuxna.

I enlighet med vår proposition som godkändes på den förra förbundsstämman så kommer Dövas Dag fonden att bakas in tillsammans med Gum Anders verksamhetsfond, det innebär alltså att detta året är det sista året Dövas Dags fond delar ut pengar. .Fonden har nu betalat ut 50 000 kr till ungdomsklubbarna som ansökt till fonden.

Malin Himmelman, tolkstudent praktiserar hos oss som alltiallo fram till 5e juli.

Isabella Hagnell jobbar hos oss fram till 30 augusti som samordnare till Almedalsveckan i Gotland samt skriver på projektansökan ”Vi ska med” som vi tillsammans har med DBU och UH om arbetsmarknaden för unga teckenspråkiga.

Välkomna!

Insändare i Nerikes Allehanda

Örebro håller i en rikstolkkonferens idag och har valt att inte bjuda in oss när man vill diskutera vilka behov som framtidens tolkanvändare kommer att ha. Med anledning av detta har vi skrivit en gemensam debattartikel med Dövblind Ungdom och Unga Hörselskadade som publicerades i NA idag.

10463013_646053485471028_3778247218310098566_n

 

SDUF vill ha en öppen process

Sveriges Dövas Ungdomsförbundsstyrelse tycker det är viktigt att förbundet är öppen och transparent i arbetet kring elevrådsdemokrati, SPSM-frågorna och vår relation med Utbildningsdepartementet i dessa här frågorna. Som ett led i arbetet publicerar vi allt som kommunicerats ut från förbundet 2013 december fram till maj 2014. Vi fortsätter publicera här på förbundets hemsida, för bakom stängda dörrar förändrar vi ingenting. Tillsammans är vi starka.

Processen i sin helhet:

13 december 2013– vi skickar ett öppet brev till SPSM och får svar: ”Öppet brev till SPSM”
25 mars 2014 – SDUF skickar ut ett pressmeddelande: ”SDUF kritiserar förlängningen av SPSMs GD-förordnande.

Under tiden har vi haft brevväxlingar med bland annat Utbildningsdepartement och SPSM.

27 mars 2014 – SPSM svarar på vårt pressmeddelande den 25 mars samt vår replik: ”Svar från Specialpedagogiska Skolmyndigheten
4 april 2014 – Utbildningsdepartement svarar på vårt pressmeddelande: ”Synpunkter på anställning av GB
1 maj 2014 – SDUF replikerar Utbildningsdepartements svar: ”Svar till Utbildningsdepartementet”

 

 Förbundsstyrelsen 2014-05-15

Teckenspråkets dag!

Igår erkändes det danska teckenspråket som ett språk.

Idag firar vi det svenska teckenspråkets dag som erkändes som ett officiellt språk för 33 år sen, 1981.

Härnedan kommer lite information om teckenspråkets dag, kopierat från sdr.org:

”Den 14 maj 1981 erkände riksdagen teckenspråket som dövas första språk. Teckenspråkets dag anordnas den 14 maj varje år i olika städer i Sverige. 2011 firade teckenspråket 30 år.

Bakgrund
Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk ÄR en mänsklig rättighet. Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk.

Sverige var det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk. Vi blev därmed en förebild för många andra länder, som efter hand fått teckenspråket legaliserat i olika former. Flera länder har t o m kommit längre än i Sverige genom att teckenspråket har fått en lagfäst status.

Trots erkännandet 1981 så har teckenspråket inte alls fått den status som det borde. Det brister fortfarande i tillgänglighet och bemötande för de teckenspråkiga grupperna. Den mänskliga rättighet det innebär att fritt kunna använda sitt språk, är fortfarande en utopi för teckenspråksberoende.

Den 14 maj 2006 var det 25 år sen riksdagen tog det historiska beslutet om att officiellt erkänna teckenspråket. Detta sammanföll väl med att den utredning om teckenspråkets ställning som riksdagen tillsatt 2003 blev klar. Den 11 maj 2006 överlämnade utredaren Torgny Danielsson slutbetänkandet till dåvarande socialminister Berit Andnor.”

Grattis, ni alla teckenspråksanvändare!