Insändare i Nerikes Allehanda

Örebro håller i en rikstolkkonferens idag och har valt att inte bjuda in oss när man vill diskutera vilka behov som framtidens tolkanvändare kommer att ha. Med anledning av detta har vi skrivit en gemensam debattartikel med Dövblind Ungdom och Unga Hörselskadade som publicerades i NA idag.

10463013_646053485471028_3778247218310098566_n

 

SDUF vill ha en öppen process

Sveriges Dövas Ungdomsförbundsstyrelse tycker det är viktigt att förbundet är öppen och transparent i arbetet kring elevrådsdemokrati, SPSM-frågorna och vår relation med Utbildningsdepartementet i dessa här frågorna. Som ett led i arbetet publicerar vi allt som kommunicerats ut från förbundet 2013 december fram till maj 2014. Vi fortsätter publicera här på förbundets hemsida, för bakom stängda dörrar förändrar vi ingenting. Tillsammans är vi starka.

Processen i sin helhet:

13 december 2013– vi skickar ett öppet brev till SPSM och får svar: ”Öppet brev till SPSM”
25 mars 2014 – SDUF skickar ut ett pressmeddelande: ”SDUF kritiserar förlängningen av SPSMs GD-förordnande.

Under tiden har vi haft brevväxlingar med bland annat Utbildningsdepartement och SPSM.

27 mars 2014 – SPSM svarar på vårt pressmeddelande den 25 mars samt vår replik: ”Svar från Specialpedagogiska Skolmyndigheten
4 april 2014 – Utbildningsdepartement svarar på vårt pressmeddelande: ”Synpunkter på anställning av GB
1 maj 2014 – SDUF replikerar Utbildningsdepartements svar: ”Svar till Utbildningsdepartementet”

 

 Förbundsstyrelsen 2014-05-15

Teckenspråkets dag!

Igår erkändes det danska teckenspråket som ett språk.

Idag firar vi det svenska teckenspråkets dag som erkändes som ett officiellt språk för 33 år sen, 1981.

Härnedan kommer lite information om teckenspråkets dag, kopierat från sdr.org:

”Den 14 maj 1981 erkände riksdagen teckenspråket som dövas första språk. Teckenspråkets dag anordnas den 14 maj varje år i olika städer i Sverige. 2011 firade teckenspråket 30 år.

Bakgrund
Döva i Sverige har i mer än 100 år kämpat för ett erkännande av teckenspråket och rätten att använda det. Detta har även inneburit en kamp om mänskliga rättigheter, eftersom rätten till sitt eget språk ÄR en mänsklig rättighet. Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände teckenspråket som dövas första språk.

Sverige var det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk. Vi blev därmed en förebild för många andra länder, som efter hand fått teckenspråket legaliserat i olika former. Flera länder har t o m kommit längre än i Sverige genom att teckenspråket har fått en lagfäst status.

Trots erkännandet 1981 så har teckenspråket inte alls fått den status som det borde. Det brister fortfarande i tillgänglighet och bemötande för de teckenspråkiga grupperna. Den mänskliga rättighet det innebär att fritt kunna använda sitt språk, är fortfarande en utopi för teckenspråksberoende.

Den 14 maj 2006 var det 25 år sen riksdagen tog det historiska beslutet om att officiellt erkänna teckenspråket. Detta sammanföll väl med att den utredning om teckenspråkets ställning som riksdagen tillsatt 2003 blev klar. Den 11 maj 2006 överlämnade utredaren Torgny Danielsson slutbetänkandet till dåvarande socialminister Berit Andnor.”

Grattis, ni alla teckenspråksanvändare!

Summering av förbundsstämman

Vår årliga förbundsstämma gick av stapeln 11-13 april hos Västanviks Folkhögskola, totalt kom det 45 deltagare.

Styrelsen var på plats redan på torsdag för att planera inför hela helgen. Fredagsförmiddag hade styrelsen ett sista styrelsemöte med den gamla styrelsen med ordförande Isabella Hagnell i spetsen. På eftermiddagen anlände deltagarna från ungdomsklubbarna, valberedningen och gäster.  Västanviks Folkhögskola är berömda för sin fantastiska mat och jag kan bara instämma, maten som serverades under helgen kan man inte klaga på och man kunde se att jag inte var ensam om att tycka det under utvärderingen av helgen.

Förbundsstämman under lördagen flöt verkligen på och jag vågar nog säga att det var SDUFs snabbaste förbundsstämma någonsin. Med Eva Norberg som mötesordförande och Maja Hellöre som mötessekreterare tillsammans gjorde de ett fantastiskt jobb

Det var dags för årets utmärkelse, det gick till Camilla Jablonski, såhär löd motiveringen:

Camilla är en eldsjäl med ett stort hjärta som brinner för ungdomsklubbarna i Västra Götaland.

Alla klubbar behöver en eller flera eldsjäl som ställer upp ideellt och Sveriges Dövas Ungdomsförbund tycker att Camilla Jablonski personifierar begreppet ideellt engagemang väldigt bra.

Camilla har engagerat sig i Göteborg Teckenspråkiga Ungdomsklubb, både som medlem och arbetsgruppsrepresentant till (bland annat) i Stadskampens arbetsgrupp som genomfördes på Björkö, Göteborg.

Vi beundrar även Camillas engagemang i Ungdomsföreningen Viljan i Vänersborg innan hon flyttade till Göteborg. Hon har arbetat ideellt med barnpassning till döva syskon-veckan i Vänerskolan med tanken bakom att Hörnet skulle få intäkter utan att få något för egen vinning.

Camilla har visat att det kan gå att engagera sig utan att behöva lyfta intressepolitiska frågor i ungdomsklubbar för att klubben ska flyta på. Det behövs en Camilla i varje ungdomsklubb!

SDUF vill tacka för ditt stora hjärta och engagemang och vi hoppas att utmärkelsen motiverar dig att fortsätta med ditt engagemang.

Grattis Camilla!

Lördagskvällen avrundades med en läsning, ”Det är dyrt att vara fattig” som handlar om barnfattigdom. Efter läsningen hade vi en riktigt bra diskussion om hur SDUF och ungdomsklubbarna tillsammans kan göra något åt det. Det kostar ju att vara med på våra läger och inte alla kan delta då. Vi fick tips av deltagarna hur vi kan lösa det på ett bra sätt.

På söndagen tog vi det lugnt och lyssnade på ett par föreläsningar från ungdomsklubbarna sen föreläste Mia Modig om SDUFs nya projekt ”Ungdomklubbslyftet” vars syfte är att stabilisera de sju ungdomsklubbarna vi redan har och skapa en mer närmare relation till ungdomsklubbarna.

SDUF vill tacka den gamla styrelsen och valberedningen för ett bra jobb under åren! Vi vill också tacka Christian Östgård från Norrlands Ungdomsklubb som ställde upp och fotograferade den nya styrelsen.

Den nya styrelsen består nu av:

Mia Modig, ordförande

Olivia Renner Balkstam, vice ordförande

David Farkas, ekonomiansvarig

Kenneth Sandberg, ledamot

Julia Velasquez, ledamot

Glenn Aronsson, ledamot

Mimmi Granat, ledamot

Ny förbundsstyrelse

SDUF förbundsstämma har valt en ny förbundsstyrelse för 2014/2015!

Mia Modig blir ny förbundsordförande efter Isabella Hagnell. Julia Velasquez, David Farkas och Glenn Aronsson valdes till ledamöter för två år. Olivia Renner Balkstam valdes som ledamot för ett år (fyllnadsval). Mimmi Granat och Kenneth Sandberg har ett år kvar

 

10268697_615761345166909_7500441137588830017_nBakre raden: Kenneth Sandberg, Mia Modig, David Farkas
Främre raden: Olivia Renner Balkstam, Julia Velasquez, Glenn Aronsson, Mimmi Granat

SDUF flyttar

Den 1 april går flyttlasset från Årstadal till nya lokaler i Rissne, som ligger i Sundbyberg.

Den nya adressen är Rissneleden 138, 5 tr, 174 57 Sundbyberg. Närmaste (550 meter) tunnelbanestation är Rissne (blå linje mot Hjulsta, tar 15 minuter från T-centralen).

Kansliet är stängt för besök veckorna 13-14 (från måndag den 24 mars och öppnar igen måndag den 7 april).

Vår tillgång till mail är också begränsad så räkna med att svaret dröjer lite.