Klick här för att se pressmeddelandet på teckenspråk

Klick här för att ladda ned pressmeddelandet: PM Samordning flyktingfrågor

Migrationsverket brister i sitt mottagande av döva och hörselskadade flyktingar

I och med den ökade mängden flyktingar som kommit till Sverige de senaste veckorna så har vi sett ideella krafter och frivilliga ta sig an en stor del av de uppgifter som åligger samhället. Detta gäller även döva och hörselskadade som inom nätverket Deaf Refugees Welcome har erbjudit teckenspråkiga döva och hörselskadade flyktingar en trygg första kontakt.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDR och Västanviks folkhögskola ser att dagens mottagningssystem har stora och allvarliga brister som gör att döva och hörselskadade flyktingar riskerar råka illa ut. I Sverige har vi ett unikt system för välkomnandet av döva och hörselskadade flyktingar. Migrationsverket och Västanviks folkhögskola har ett avtalat samarbete och skolan erbjuder utbildning i svenskt teckenspråk vilket gör det möjligt att få en rättvis prövning av sina asylskäl.

‐ Det är viktigt att personal på Migrationsverket har kännedom om det uppdrag som Västanviks folkhögskola har. Systemet kan inte vara beroende av att frivilliga bär upp det, säger SDR:s förbundsordförande Hanna Sejlitz.

De ideella krafter som verkat för att hjälpa döva och hörselskadade flyktingar har på nära håll kunnat se de stora brister som finns i mottagandet. Trots att Västanviks folkhögskola finns och samarbetar med Migrationsverket så har många handläggare inte kunskap om skolans nationella uppdrag att ta emot döva och hörselskadade asylsökande och om teckenspråk. Ideella volontärer har följt med till Migrationsverket för att både tolka och förklara att Västanviks folkhögskola finns. Genom volontärernas närvaro och kompetens har katastrofala följder för flyktingar förhindrats. Detta är inte hållbart i längden, och hjälper enbart de döva och hörselskadade som volontärerna får kontakt med.

När ensamkommande flyktingbarn som är döva och hörselskadade kommer till Sverige har vi sett en stor risk att de anvisas en kommun utan att hänsyn tagits till deras språkliga behov. Alla barn har rätt till ett språk och en miljö där de kan uttrycka sig.

‐ För att de döva och hörselskadade ensamkommande barn som kommer till Sverige ska få en bra start är en teckenspråkig miljö nödvändig. Att placera ett teckenspråkigt barn i en kommun och familj utan möjlighet till teckenspråk är aldrig acceptabelt, säger SDUF:s förbundsordförande Mia Modig.

Nu utser SDUF, SDR och Västanviks folkhögskola Hajan Jabar till samordnare för flyktingfrågor för att på uppdrag av organisationerna arbeta för att stödja hörselskadade och döva flyktingar som kommer till Sverige. Tillsammans kräver vi att:
‐ Migrationsverket ska använda professionella tolkar som kan tolka den asylsökandes möten med Migrationsverket.
– Ensamkommande teckenspråkiga flyktingbarn placeras i en kommun med en teckenspråkig skola och en teckenspråkig familj.
– Alla döva och hörselskadade som kommer i kontakt med Migrationsverket erbjuds möjligheten att få komma till Västanviks folkhögskola.

Mia Modig, förbundsordförande, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Hanna Sejlitz, förbundsordförande, Sveriges Dövas Riksförbund
Sven‐Emil Karmgård, ordförande, Västanviks folkhögskola
Hajan Jabar, samordnare för flyktingfrågor hos SDR och SDUF

Kontakt
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Anna Kain Wyatt, generalsekreterare
E-post: anna@nullsduf.se
070-774 30 75

Sveriges Dövas Riksförbund
Jenny Ek, kommunikationsansvarig
E-post: jenny.ek@nullsdr.org
SMS: 073-530 84 34

Västanviks Folkhögskola
Gunilla Kolm, rektor
E-post: gunilla.kolm@nullsdrf.se
076-771 31 60

Nu är det dags för SDUF:s ungdomsklubbskonferens 2015! Det blir av i Vänersborg den 13-15 november, med temat ”Civil olydnad”.

Varje år samlas representanter från SDUF:s ungdomsklubbar till konferens. Under ungdomsklubbskonferensen tas ämnen upp som berör ungdomsklubbarna och man får chans att ge och ta emot tips från varandra som kan utveckla ens egen ungdomsklubb. Helgen är dessutom ett tillfälle till socialt umgänge och träffa andra från hela Sverige.

Det är gratis för ungdomsklubbens 2 ombud att delta, och man behöver inte sitta i styrelsen för att få vara med. Du anmäler ditt intresse till din ungdomsklubb. Sista dagen för ungdomsklubben att anmäla till SDUF är 5 oktober.

 

För att komma till vår sida om Ungdomsklubbskonferens, klick här

För dig som går i gymnasiet i Örebro – anteckna datumet 16 september kl 13-17!

Vad är nyttan med ett elevråd/elevkår? SDUF ska ordna ett elevrådsseminarium för RGD/RGH-elever från alla årskurser och alla RGD/RGH-gymnasieskolor i Örebro, i Virginska gymnasiet.

SVEA (en organisation för elevråd) och en fd RGD/RGH-elev kommer och berättar vad som är nyttan med ett elevråd/kår egentligen.

Varmt välkomna och vi ser fram emot att ha just DIG där! Klicka på länken för att se mer detaljer och program.

http://sduf.se/elevradsseminarium-rgdrgh/

Hej Björn!

I förra veckan så demonstrerade flera hundra personer i Örebro för teckenspråket. Vi demonstrerade eftersom kommunen inte lever upp till titeln ”Europas teckenspråkshuvudstad”.  För att kommunen på olika nivåer tar beslut som påverkas oss döva utan att någon pratat med oss som faktiskt påverkas först. Det skapar oro och osäkerhet.

En av de frågor som synts mycket nu är just flytten av förskola Kattungen. Samtidigt som din partikollega Lena Baastad efterlyser en positiv dialog skriver du på sociala medier att alla som demonstrerar har fel och att alla vi intresseorganisationer som engagerat oss har fel angående Kattungen. Att Örebro kommun vet bäst och inte behöver lyssna på någon annan, varken Specialpedagogiska Skolmyndigheten, intresseorganisationerna eller de döva själva. Du kallar de politiker som lyssnar på oss för populister och avvisar vår paraplyorganisation (European Union of the Deaf Youth) med argumentet att Sveriges faktiskt tillhandahåller billig förskola för alla barn och därför inte behöver lyssna på döva i Europa.

Så Björn, det vi undrar nu är helt enkelt:

Vad har egentligen Socialdemokraterna i Örebro för syn på döva och hörselskadades rätt till teckenspråk?

Mia Modig

Förbundsordförande

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

SDUF ordnar en helg 11-13 september 2015 där man har elevråds- och styrelseutbildning samtidigt – helt gratis för SDUF-medlemmar!

Du behöver inte sitta med i elevråd eller styrelse för att få delta. För mer information och anmälan, klick här

Missa inte chansen att få träffa andra döva och hörselskadade från hela Sverige och lära dig hur elevråd eller styrelse fungerar – helt på teckenspråk!

Nu har en av SDUF:s anslutna ungdomsklubbar, UF Viljan i Vänersborg, sitt årsmöte den 25 juni. Det blir det sista årsmötet bland ungdomsklubbarna för 2015! Självklart åker ungdomskonsulent Sofia Nilsson och David Öhman från förbundsstyrelsen dit!

För att se kallelse och praktisk information, klick här.

Andra anslutna ungdomsklubbar:
Dalarnas Dövas Ungdomsklubb (DDU)
Örebros Dövas Ungdomsklubb (ÖDU)
Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb (GTU)
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
Skånes Dövas Ungdomsråd (SKUR)
Norrlands Ungdomsklubb (NU)

Till Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister: Du är vår sista utväg. Vi är mycket medvetna om att du i din position inte går in i enskilda fall som myndigheter hanterar. Men vi vill för dig som högsta chef i migrationsfrågor i Sverige berätta en historia om Unisa Turay, en 18-årig kille och hans förutsättningar i livet samt hur fel det blir när beslutsfattare saknar kunskap om döva och teckenspråk.

unisaUnisa föddes döv i Sierra Leone. När han kom till Sverige 13 år gammal hade han inte något språk alls.

Under de fem åren han varit här har han lärt sig svenskt teckenspråk och svenska. Förutom att rent praktiskt ha ett språk och kunna kommunicera har detta inneburit en enorm skillnad för hela Unisas liv som nu blivit självständig.

Han har fått möjlighet till att förstå vad som händer runt omkring honom och fått ett stort socialt nät. Sverige har blivit hans hemland och han tränar med Sveriges dövas landslag i fotboll. Det är en enorm utveckling som är få språklösa personer förunnat. Från att inte ha varken språk eller utbildning till ha två språk och avslutad grundskoleutbildning samt påbörjad gymnasieutbildning är en framgångssaga i Sverige. Nu är vi rädda för att denna framgångssaga i värsta fall riskerar att sluta med döden.

Bild: Moa Gärdenfors, Dövas Tidning

Unisa och hans familj har nu för tredje gången fått avslag på sin överklagan till migrationsdomstolen och även fått avslag på sin ansökan om verkställighetshinder. De väntas nu utvisas till en osäker framtid och till ett land som dessutom under det senaste året drabbats otroligt hårt av det pågående ebolautbrottet och dit spridningen är som mest koncentrerad – till Freetown som Unisa kommer ifrån.

Situationen för döva i landet är väldigt utsatt. Det är en kamp varje dag för att få tag på information som vad händer i Freetown och över hela landet. Möjligheterna att använda teckenspråk är små och analfabetismen är hög i landet vilket gör även skriftlig kommunikation svår. Detta leder till utanförskap och stora svårigheter att delta i samhället för döva.

För Unisa som enbart kan svenska och svenskt teckenspråk blir situationen än mer utsatt då han saknar ett språk att kommunicera med i Sierra Leone. Det finns heller ingen tillgänglig utbildning som Unisa kan få för att kunna tillgodogöra information om livet i Sierra Leone.

Sveriges dövas riksförbund (SDR) och Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) fick kännedom om detta fall i februari 2015. Våra försök att då tillföra information för att kompensera för okunskap om döva och teckenspråk kom försent då fallet redan var prövat av domstolen.

Beslutet om utvisning är upprörande. Att beröva Unisa ett tryggt socialt liv där han för första gången har erhållit ett språk och kan kommunicera med sin omgivning och utvisa honom till ett land som innebär ett liv i isolering och utanförskap bryter mot barnkonventionen och konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En människas hälsa och livsvillkor är beroende av ett fungerande språk och kommunikation. Vi är också rädda för att Unisa löper stor risk för att bli smittad av ebola när han inte kan få den information som behövs för att skydda sig.

Unisa är ett exempel av flera hur döva som söker uppehållstillstånd behandlas och fått avslag grundat på okunskap och oförståelse om dövas situation. Det är sorgligt att ett välfärdsland som Sverige bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Migrationsverket och Sverige måste upphöra med oacceptabla, inhumana och kränkande avslag för döva som i sina hemländer inte ges förutsättningar till fungerande språk.

Låt döva som inte har förutsättningar för språk i sitt land och söker uppehållstillstånd i Sverige få stanna här istället för att utvisas till ett språklöst liv!

Morgan Johansson, nu vänder vi oss till dig, bestörta över Unisas situation och med ilska gentemot Migrationsverkets okunskap i frågor som rör döva och teckenspråk. Tillsätt en nationell samordning i migrationsfrågor för döva och hörselskadade i Migrationsverket där kunskap i frågor om döva och teckenspråk bibehålls och bedömningar görs rättssäkert enligt de konventioner som Sverige ställt sig bakom.

Mia Modig,

​Förbundsordförande Sveriges dövas ungdomsförbund

Hanna Sejlitz,

​Förbundsordförande Sveriges dövas riksförbund

Fotograf Moa Gärdenfors

Brevet har  även publicerats hos Metro och skickats till Morgan Johansson.

DDU (Danska Dövas Ungdomsförbund) ska ordna ett nordiskt ridläger för döva och hörselskadade ungdomar 18-30 år i Danmark!

Nordiskt ridläger

Nordiskt ridläger
Datum: 10-14 augusti 2015
Arrangeras av: DDU (Danska Dövas Ungdomsförbund)
Sista anmälningsdagen: 1 juli 2015, till tilmelding@nullddu.dk
Själva anmälningen:  Ska innehålla namn, adress, mailadress, mobilnummer, personnummer, ev allergier och övrigt som kan vara bra att veta.
Plats: Ebeltoft, Danmark
Deltagare: Alla döva och hörselskadade ungdomar 18-30 år i Norden
Deltagaravgift: 500 euro/3500 DKK, de arbetar på att sänka avgiften. Det ingår kost och logi och hyra av häst hela lägret.
Transport: De ska fixa buss från Köpenhamn. Svenska deltagare ordnar själva resor till Köpenhamn.
För mer information på engelska – klick här
För samma information på danska – klick här

Vid frågor: Kontakta tilmelding@nullddu.dk