Summering av förbundsstämman

Vår årliga förbundsstämma gick av stapeln 11-13 april hos Västanviks Folkhögskola, totalt kom det 45 deltagare.

Styrelsen var på plats redan på torsdag för att planera inför hela helgen. Fredagsförmiddag hade styrelsen ett sista styrelsemöte med den gamla styrelsen med ordförande Isabella Hagnell i spetsen. På eftermiddagen anlände deltagarna från ungdomsklubbarna, valberedningen och gäster.  Västanviks Folkhögskola är berömda för sin fantastiska mat och jag kan bara instämma, maten som serverades under helgen kan man inte klaga på och man kunde se att jag inte var ensam om att tycka det under utvärderingen av helgen.

Förbundsstämman under lördagen flöt verkligen på och jag vågar nog säga att det var SDUFs snabbaste förbundsstämma någonsin. Med Eva Norberg som mötesordförande och Maja Hellöre som mötessekreterare tillsammans gjorde de ett fantastiskt jobb

Det var dags för årets utmärkelse, det gick till Camilla Jablonski, såhär löd motiveringen:

Camilla är en eldsjäl med ett stort hjärta som brinner för ungdomsklubbarna i Västra Götaland.

Alla klubbar behöver en eller flera eldsjäl som ställer upp ideellt och Sveriges Dövas Ungdomsförbund tycker att Camilla Jablonski personifierar begreppet ideellt engagemang väldigt bra.

Camilla har engagerat sig i Göteborg Teckenspråkiga Ungdomsklubb, både som medlem och arbetsgruppsrepresentant till (bland annat) i Stadskampens arbetsgrupp som genomfördes på Björkö, Göteborg.

Vi beundrar även Camillas engagemang i Ungdomsföreningen Viljan i Vänersborg innan hon flyttade till Göteborg. Hon har arbetat ideellt med barnpassning till döva syskon-veckan i Vänerskolan med tanken bakom att Hörnet skulle få intäkter utan att få något för egen vinning.

Camilla har visat att det kan gå att engagera sig utan att behöva lyfta intressepolitiska frågor i ungdomsklubbar för att klubben ska flyta på. Det behövs en Camilla i varje ungdomsklubb!

SDUF vill tacka för ditt stora hjärta och engagemang och vi hoppas att utmärkelsen motiverar dig att fortsätta med ditt engagemang.

Grattis Camilla!

Lördagskvällen avrundades med en läsning, ”Det är dyrt att vara fattig” som handlar om barnfattigdom. Efter läsningen hade vi en riktigt bra diskussion om hur SDUF och ungdomsklubbarna tillsammans kan göra något åt det. Det kostar ju att vara med på våra läger och inte alla kan delta då. Vi fick tips av deltagarna hur vi kan lösa det på ett bra sätt.

På söndagen tog vi det lugnt och lyssnade på ett par föreläsningar från ungdomsklubbarna sen föreläste Mia Modig om SDUFs nya projekt ”Ungdomklubbslyftet” vars syfte är att stabilisera de sju ungdomsklubbarna vi redan har och skapa en mer närmare relation till ungdomsklubbarna.

SDUF vill tacka den gamla styrelsen och valberedningen för ett bra jobb under åren! Vi vill också tacka Christian Östgård från Norrlands Ungdomsklubb som ställde upp och fotograferade den nya styrelsen.

Den nya styrelsen består nu av:

Mia Modig, ordförande

Olivia Renner Balkstam, vice ordförande

David Farkas, ekonomiansvarig

Kenneth Sandberg, ledamot

Julia Velasquez, ledamot

Glenn Aronsson, ledamot

Mimmi Granat, ledamot

Ny förbundsstyrelse

SDUF förbundsstämma har valt en ny förbundsstyrelse för 2014/2015!

Mia Modig blir ny förbundsordförande efter Isabella Hagnell. Julia Velasquez, David Farkas och Glenn Aronsson valdes till ledamöter för två år. Olivia Renner Balkstam valdes som ledamot för ett år (fyllnadsval). Mimmi Granat och Kenneth Sandberg har ett år kvar

 

10268697_615761345166909_7500441137588830017_nBakre raden: Kenneth Sandberg, Mia Modig, David Farkas
Främre raden: Olivia Renner Balkstam, Julia Velasquez, Glenn Aronsson, Mimmi Granat

SDUF flyttar

Den 1 april går flyttlasset från Årstadal till nya lokaler i Rissne, som ligger i Sundbyberg.

Den nya adressen är Rissneleden 138, 5 tr, 174 57 Sundbyberg. Närmaste (550 meter) tunnelbanestation är Rissne (blå linje mot Hjulsta, tar 15 minuter från T-centralen).

Kansliet är stängt för besök veckorna 13-14 (från måndag den 24 mars och öppnar igen måndag den 7 april).

Vår tillgång till mail är också begränsad så räkna med att svaret dröjer lite.

Handlingar till Förbundsstämman 2014, Västanviks Folkhögskola, Leksand.

Här kommer handlingar till förbundsstämman.
Information
Verksamhetsplan 2014 och 2015
Motioner
Propositioner
Valberedningens namnförslag
Årsredovisning
Verksamhetsberättelse 2013
Budgetplan 2014
Alla handlingar i samma PDF-fil

Det är endast representanter från ungdomsklubbarna som har rösträtt under förbundsstämman.
Vill du som medlem komma och bara titta på förbundsstämman 09.00 på lördagen så är du  välkommen!

Väl mött i Leksand!

Tolktjänsten, motion i Riksdagen.

Ordförandegruppen har lagt in krav på en tolktjänst i linje med tolktjänstutredningens förslag.  Läs Vänsterpartiets motion här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Delaktighet-for-personer-med-f_H102So456/?text=true#_Toc371251389

Riksdagen säger nej: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SoU7/

Debatt i Riksdagen onsdag 26 februari (imorgon).

Boka en ambassadör till din lokala/regionala styrelse i vår!

När våren kommer medföljer nya, spännande möjligheter! Nu har alla organisationers lokala- och regionala avdelningars styrelser i En Stärkt Röst möjligheten att boka en av projektets ambassadörer för ny inspiration.

Under vintern har projektet En Stärkt Röst utbildat nio ambassadörer i projektets organisationer som ska hjälpa lokala- och regionala styrelser att komma igång med viktiga diskussioner. Ambassadörerna är utbildade att hålla i olika workshoppar som ger er styrelse ett lyft, en funderare eller en inspirationsbomb för ert framtida arbete på lång- eller kort sikt.

Fördelar med att boka en ambassadör:
Våra ambassadörer kommer att kunna sätta fart på diskussioner i era styrelser om: demokrati, ledarskap, engagemang och påverkan för att ge nya infallsvinklar och ny inspiration kring dessa viktiga kärnämnen som en styrelse behöver ha med jämna mellanrum. Våra ambassadörer håller inte i föreläsningar utan låter styrelserna själva komma fram till egna lösningar för hur de kan gå vidare i sitt arbete. Ambassadören finns där för att vägleda er styrelse fram till målet! Ni kommer tillsammans i er styrelse pröva på att diskutera i spännande former med hjälp av varierande övningar. Att boka en ambassadör är dessutom kostnadsfritt!

Upplägg:
Upplägget kring workshopen läggs upp tillsammans med styrelsen och den bokade ambassadören. Ambassadören kan till exempel komma till ert styrelsemöte och hålla en timmes workshop om något ni behöver diskutera och lyfta till nya höjder. Möjligheterna är många och ni är båda med i planeringen. Ambassadören utför sedan era önskemål och det ni kommit överens om på själva workshoppen.

Frågor?

Kontakta mig, det vill säga projektledare Stephanie: stephanie@nullenstarktrost.se eller telefon/sms: 0723-50 65 51

Gör en bokningsförfrågan till: ambassador@nullenstarktrost.se